คุณสามารถใช้ Windows Media Player เพื่อค้นหาตำแหน่งรายการต่างๆ ในไลบรารีของคุณหรือค้นหารายการต่างๆ ในร้านค้าออนไลน์ที่คุณได้ลงทะเเบียนใช้งานไว้ คุณสามารถค้นหาตำแหน่งที่จัดเก็บแฟ้มในไลบรารีบนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือข้ามไปยังเพลงในอัลบั้มเดียวกัน

แสดงทั้งหมด

การค้นหารายการในไลบรารี

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถค้นหารายการในไลบรารีได้ง่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่แฟ้มจะต้องมี ข้อมูลสื่อ ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ ในกรณีที่จำเป็น คุณสามารถ เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลสื่อ ให้กับแฟ้มต่างๆ ได้

 1. คลิกแท็บ ไลบรารี

 2. บนแถบที่อยู่ ให้คลิกปุ่ม เลือกประเภทรูปภาพของปุ่ม 'เลือกประเภท' แล้วเลือกประเภทสื่อที่คุณต้องการค้นหา ตัวอย่างเช่น คลิก รูปภาพ หากคุณต้องการค้นหาแฟ้มรูปภาพในไลบรารีของคุณ
 3. ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการค้นหา โปรดสังเกตว่าจะไม่สามารถใช้อักขระสัญลักษณ์ตัวแทน เช่น * และ ? ในการค้นหาได้

  เมื่อต้องการล้างกล่องค้นหาสำหรับเกณฑ์การค้นหาก่อนหน้านี้ ให้คลิกปุ่ม ล้างการค้นหารูปภาพของปุ่ม 'ล้างการค้นหา'

  คุณสามารถ ดำเนินการค้นหาขั้นสูง ได้ด้วย

การค้นหาตำแหน่งที่จัดเก็บแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิกแท็บ ไลบรารี จากนั้น เรียกดูแฟ้มที่คุณต้องการค้นหาบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือถ้ามีแฟ้มแสดงอยู่แล้วในบานหน้าต่าง 'รายการ' ให้ข้ามไปข้อ 2

 2. คลิกขวาที่แฟ้ม จากนั้น คลิก เปิดตำแหน่งที่ตั้งแฟ้ม

 3. เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งที่จัดเก็บแฟ้มทั้งหมดในประเภทเดียวกัน ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแถบที่อยู่ ให้คลิกปุ่ม เลือกประเภทรูปภาพของปุ่ม 'เลือกประเภท' แล้วคลิกประเภทที่คุณต้องการ เช่น เพลง
  2. ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง' คลิกขวาที่ ไลบรารี แล้วคลิก แสดงมุมมองอื่นๆ

  3. ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง' ให้คลิก โฟลเดอร์ คอลัมน์ในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด' จะแสดงเส้นทางไปยังแฟ้มทั้งหมดที่อยู่ในประเภทนั้น

การค้นหาแฟ้มที่เพิ่มเข้าไปในไลบรารีเมื่อเร็วๆ นี้

แฟ้มที่ถูกเพิ่มเข้าไปในไลบรารีภายใน 30 วันที่ผ่านมาจะแสดงอยู่ในมุมมอง รายการที่เพิ่งเพิ่ม ในไลบรารี ซึ่งจะรวมถึงแฟ้มที่เพิ่มเข้าไปจากโฟลเดอร์ที่ถูกตรวจสอบ ดาวน์โหลดจากร้านค้าออนไลน์ ทำสำเนาจากอุปกรณ์หรือลากจากโฟลเดอร์ไปยังไลบรารี

 1. คลิกแท็บ ไลบรารี

 2. บนแถบที่อยู่ ให้คลิกปุ่ม เลือกประเภทรูปภาพของปุ่ม 'เลือกประเภท' แล้วคลิกประเภทที่คุณต้องการเข้าไปค้นหา เช่น เพลง
 3. ในบานหน้าต่าง 'การนำทาง' ให้คลิก รายการที่เพิ่งเพิ่ม หากไม่มีการแสดงมุมมองนี้ หมายความว่าเมื่อเร็วๆ นี้ไม่มีการเพิ่มแฟ้มเข้าไปในประเภทนั้น

เมื่อต้องการค้นหาแฟ้มที่คุณดาวน์โหลดจากร้านค้าออนไลน์

 1. คลิกแท็บ ไลบรารี

 2. บนแถบที่อยู่ ให้คลิกปุ่ม เลือกประเภทรูปภาพของปุ่ม 'เลือกประเภท' แล้วคลิกประเภทที่คุณต้องการเข้าไปค้นหา เช่น เพลง
 3. ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ให้คลิกขวาที่ ไลบรารี แล้วคลิก แสดงมุมมองอื่นๆ

 4. ใน 'บานหน้าต่างนำทาง' คลิก ร้านค้าออนไลน์

  ในบานหน้าต่าง 'รายละเอียด' แฟ้มในไลบรารีของคุณจะถูกจัดกลุ่มตามร้านค้าออนไลน์ที่ดาวน์โหลดมา

การค้นหาเพลงจากอัลบั้มเดียวกันในไลบรารี

เมื่อเพลงอยู่ในบานหน้าต่าง 'รายการ' คุณสามารถค้นหาเพลงอื่นๆ จากอัลบั้มเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว

 • ในบานหน้าต่าง 'รายการ' คลิกขวาที่เพลงและเลือก ค้นหาในไลบรารี

  โปรแกรมเล่นจะแสดงเพลงทั้งหมดในไลบรารีจากอัลบั้มเดียวกัน