เมื่อต้องการค้นหาว่าฮาร์ดแวร์ของคุณเข้ากันได้กับ Windows Vista หรือไม่ ให้ไปที่เว็บไซต์ Windows Vista Upgrade Advisor เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เคยมีอยู่ใน Windows Hardware Compatibility List (HCL)