ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะใช้ระบุตัวตนในเครือข่าย

เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

ภายใต้ ชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และการตั้งค่ากลุ่มงาน คุณสามารถค้นหาชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณ และชื่อเต็มของเครื่องในกรณีที่คอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ใน โดเมน ได้

หมายเหตุ

  • ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในศูนย์การต้อนรับด้วย เมื่อต้องการเปิดศูนย์การต้อนรับ คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก ศูนย์ต้อนรับ