การฟอร์แมตดิสก์และไดรฟ์

ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลหลักในคอมพิวเตอร์ของคุณ จำเป็นต้องได้รับการฟอร์แมตก่อนที่คุณจะสามารถใช้ฮาร์ดดิสก์ได้ การฟอร์แมตดิสก์หมายถึงการกำหนดค่าดิสก์ด้วยระบบแฟ้มเพื่อให้ Windows สามารถเก็บข้อมูลบนดิสก์ดังกล่าวได้ ฮาร์ดดิสก์ในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มีการเรียกใช้งาน Windows จะได้รับการฟอร์แมตเรียบร้อยแล้ว ถ้าคุณซื้อฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติมเพื่อขยายที่เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจำเป็นต้องฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ดังกล่าวด้วย

สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดอื่นๆ ซึ่งรวมถึง USB แฟลชไดรฟ์ และ การ์ดหน่วยความจำแฟลช อาจให้มาโดยที่ผู้ผลิตได้ทำการฟอร์แมตไว้ล่วงหน้าแล้ว ส่วนซีดีและดีวีดีจะใช้การฟอร์แมตที่ต่างจากฮาร์ดดิสก์และอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบถอดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟอร์แมตซีดีและดีวีดี ให้ดูที่ฉันควรใช้ซีดีหรือดีวีดีรูปแบบใด

คำเตือน

  • การฟอร์แมตจะเป็นการลบแฟ้มต่างๆ ที่มีอยู่บนฮาร์ดดิสก์ ถ้าคุณฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ที่มีแฟ้มอยู่ แฟ้มดังกล่าวจะถูกลบออก

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามทั่วไปบางส่วนเกี่ยวกับการฟอร์แมตดิสก์และไดรฟ์

แสดงทั้งหมด

ฉันจำเป็นต้องทำการฟอร์แมตดิสก์บ่อยครั้งเพียงใด

โดยทั่วไปแล้ว ควรทำเฉพาะเมื่อมีการเพิ่มการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น ถ้าคุณติดตั้งฮาร์ดดิสก์ใหม่ในคอมพิวเตอร์ จะต้องมีการจัดฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์นั้นก่อนด้วยระบบแฟ้ม เช่น NTFS ก่อนที่ Windows จะสามารถเก็บแฟ้มต่างๆ บนฮาร์ดดิสก์นั้นได้

การฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่คืออะไร

การฟอร์แมตใหม่ หมายถึงการฟอร์แมตฮารด์ดิสก์หรือการแบ่งพาร์ติชันซึ่งเคยถูกฟอร์แมตแล้ว หรือที่มีข้อมูลอยู่ภายใน การฟอร์แมตดิสก์ใหม่จะลบข้อมูลทั้งหมดในดิสก์นั้น

ในอดีต การฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่และการติดตั้ง Windows ใหม่เคยเป็นวิธีที่แนะนำในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ที่ร้ายแรง การฟอร์แมตใหม่จะแก้ปัญหาด้วยการลบทุกอย่างในคอมพิวเตอร์ จากนั้น คุณจะต้องติดตั้งโปรแกรมทั้งหมดอีกครั้งโดยใช้แฟ้มหรือดิสก์สำหรับการติดตั้งแบบเดิม แล้วจึงคืนค่าแฟ้มส่วนบุคคลทั้งหมด เช่นเอกสาร เพลง และรูปภาพจากการสำรองข้อมูลที่คุณได้ทำไว้ล่วงหน้า

ในปัจจุบัน Windows รุ่นนี้มีตัวเลือกการกู้คืนจำนวนมากซึ่งให้ผลไม่ต่างกันมากนัก และเป็นวิธีที่ดีกว่าสำหรับเริ่มต้นแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหา 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows สำหรับ "ตัวเลือกการกู้คืนระบบ" การฟอร์แมตใหม่และการติดตั้งใหม่ควรเป็นวิธีสุดท้ายในการแก้ปัญหา หลังจากที่ตัวเลือกการกู้คืนหรือการวินิจฉัยอื่นๆ ทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ

ฉันต้องทำสิ่งใดบ้างเมื่อจะฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์

ก่อนที่คุณจะฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ได้ คุณต้องสร้างอย่างน้อยหนึ่ง พาร์ติชัน ขึ้นไปบนฮาร์ดดิสก์นั้นก่อน หลังจากที่คุณได้สร้างพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์แล้ว คุณจึงจะฟอร์แมตแต่ละพาร์ติชันได้ (คำว่า 'ไดรฟ์ข้อมูล' และ 'พาร์ติชัน' มักจะใช้แทนกันได้) คุณสามารถแบ่งพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์เพื่อให้มีไดรฟ์ข้อมูลเดียวหรือหลายไดรฟ์ก็ได้ แต่ละไดรฟ์ข้อมูลจะถูกกำหนดให้มีอักษรชื่อไดรฟ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างและการฟอร์แมตพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์

ฉันควรใช้ระบบแฟ้มใด

สำหรับ Windows รุ่นนี้ ระบบแฟ้มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับฮาร์ดดิสก์ควรเป็น NTFSWindows รุ่นก่อนหน้าบางรุ่นต้องใช้ระบบแฟ้ม FAT32 ดังนั้นจึงอาจมีบางกรณี เช่น คอมพิวเตอร์แบบ มัลติบูต ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ระบบแฟ้ม FAT32 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การเปรียบเทียบระบบแฟ้มระหว่าง NTFS และ FAT

การฟอร์แมตแบบด่วนคืออะไร

การฟอร์แมตแบบด่วน คือตัวเลือกการฟอร์แมตที่จะสร้างตารางของแฟ้มใหม่ขึ้นมาบนฮาร์ดดิสก์แต่ไม่ได้เขียนทับหรือลบดิสก์ดังกล่าวนั้นทั้งหมด การฟอร์แมตแบบด่วนจะเร็วกว่าการฟอร์แมตแบบปกติมาก โดยการฟอร์แมตแบบปกติจะลบข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนฮาร์ดดิสก์ออก

พาร์ติชันและไดรฟ์ข้อมูลคืออะไร

พาร์ติชันคือพื้นที่ส่วนหนึ่งของฮาร์ดดิสก์ที่สามารถฟอร์แมตและกำหนดอักษรชื่อไดรฟ์ให้ได้ บน ดิสก์พื้นฐาน (ดิสก์ชนิดที่ใช้กันทั่วไปในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) ไดรฟ์ข้อมูลคือพาร์ติชันหลักที่ถูกฟอร์แมตแล้ว หรือ ไดรฟ์แบบลอจิคัล (คำว่า 'พาร์ติชัน' และ 'ไดรฟ์ข้อมูล' มักจะใช้แทนกันได้) พาร์ติชันระบบโดยทั่วไปมักใช้ตัวอักษร C ส่วนตัวอักษร A และ B ถูกสงวนไว้ใช้กับไดรฟ์แบบถอดได้หรือฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีฮาร์ดดิสก์ที่มีการแบ่งพาร์ติชันเป็นพาร์ติชันเดียว ดังนั้นฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดของคุณจะแทนด้วยตัวอักษร C ในขณะที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นอาจมีพาร์ติชันเพิ่มเติมที่ใช้เก็บเครื่องมือการกู้คืนต่างๆ ในกรณีที่ข้อมูลบนพาร์ติชัน C ได้รับความเสียหายหรือใช้งานไม่ได้

ฉันสามารถสร้างพาร์ติชันเพิ่มเติมได้อย่างไร

คุณสามารถสร้างพาร์ติชันหรือไดรฟ์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เฉพาะเมื่อฮาร์ดดิสก์ของคุณมีพื้นที่ ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถูกฟอร์แมต และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพาร์ติชันหรือไดรฟ์ข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อต้องการสร้างพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร คุณสามารถลดขนาดไดรฟ์ข้อมูลหรือใช้เครื่องมือการแบ่งพาร์ติชันของบริษัทอื่นได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ฉันสามารถแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้หรือไม่

ฉันจะเพิ่มฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้อย่างไร

ถ้าคุณกำลังเพิ่มฮาร์ดดิสก์ภายใน ให้ดูข้อมูลที่ให้มาพร้อมกับฮาร์ดดิสก์ใหม่ ถ้าคุณกำลังติดตั้งฮาร์ดดิสก์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล USB Windows รุ่นนี้ควรรู้จักฮาร์ดดิสก์นั้น แต่ถ้า Windows รุ่นนี้ไม่รู้จักดิสก์ดังกล่าว ให้ดูที่ การสร้างและการฟอร์แมตพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์

ฉันตัดสินใจแล้วว่าจะฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่และติดตั้งWindowsใหม่ แต่เมื่อฉันพยายามฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ Windows ระบุว่าไม่สามารถดำเนินการฟอร์แมตใหม่ให้สำเร็จได้

คุณไม่สามารถฟอร์แมตดิสก์หรือพาร์ติชันใหม่ซึ่งกำลังใช้งานอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงพาร์ติชันที่มี Windows นี่คือคุณลักษณะที่ปลอดภัย เพื่อที่คุณจะไม่สามารถลบ Windows โดยบังเอิญได้ เมื่อต้องการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่และติดตั้ง Windows ใหม่ ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้งของ Windows (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า การเริ่มระบบจาก แผ่นดิสก์การติดตั้ง) ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า คุณสามารถแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้แล้วจึงติดตั้ง Windows ใหม่ ขั้นตอนนี้จะลบแฟ้มและโปรแกรมของคุณ ดังนั้น ควรแน่ใจว่าได้ทำการสำรองข้อมูลและแฟ้มโปรแกรมไว้แล้วก่อนที่จะเริ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหา 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows สำหรับ "การติดตั้งWindowsและการติดตั้งใหม่"

ฉันมีระบบดูอัลบูต โดยมี Windows XP อยู่บนพาร์ติชันหนึ่งและ Windows Vista ในอีกพาร์ติชันหนึ่ง ฉันไม่ได้ใช้ Windows XP อีกแล้ว และต้องการนำเนื้อที่ว่างนั้นกลับคืนมา ฉันสามารถลบหรือฟอร์แมตพาร์ติชัน Windows XP ใหม่ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

การลบพาร์ติชันที่มีระบบปฏิบัติการเดิมในระบบแบบมัลติบูต จะทำให้ระบบของคุณใช้งานไม่ได้ พาร์ติชันนั้นมีแฟ้มระบบซึ่งโปรแกรมที่ทำงานขั้นพื้นฐานของระบบ (BIOS) ของคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่คำนึงถึงระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการใช้

คุณยังสามารถเข้าถึงแฟ้มที่จัดเก็บอยู่ในพาร์ติชันWindows XP และเนื้อที่ว่างอื่นๆ ได้จากภายในWindows Vista เพื่อให้เนื้อที่ว่างในพาร์ติชัน Windows XP ยังคงอยู่ คุณสามารถสร้างทางลัดให้กับทั้งโฟลเดอร์เก่าและใหม่ได้บนพาร์ติชันของ Windows XP เพื่อให้เข้าถึงพื้นที่การจัดเก็บได้สะดวกขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ทางลัด: คำถามที่ถามบ่อย

ถ้าคุณต้องการเอา Windows XP ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถาวร ให้ลองทำ การติดตั้งWindows Vista ใหม่ทั้งหมด เริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ใหม่โดยใช้แผ่นดิสก์การติดตั้ง Windows Vista (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าคือ การเริ่มระบบจาก แผ่นดิสก์การติดตั้ง) ในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า คุณสามารถแบ่งพาร์ติชันและฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้ แล้วจึงติดตั้ง Windows ใหม่ ขั้นตอนนี้จะลบแฟ้มและโปรแกรมของคุณ ดังนั้น ควรแน่ใจว่าได้ทำการสำรองข้อมูลและบันทึกแผ่นดิสก์การติดตั้งหรือแฟ้มโปรแกรมไว้แล้วก่อนที่จะเริ่ม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ค้นหา 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows สำหรับ "การติดตั้งและการติดตั้งWindowsใหม่"