'ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและเครื่องมือต่างๆ' จะแสดงคะแนนฐานของ Windows Experience Index ซึ่งระบุประสิทธิภาพและความสามารถโดยรวมของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ

เปิด 'ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและเครื่องมือต่างๆ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะและเครื่องมือต่างๆ

คะแนนฐานสามารถช่วยคุณในการซื้อโปรแกรมที่ตรงกับระดับประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ของคุณ คะแนนฐานจะเกี่ยวข้องกับลักษณะด้านประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะใน Windows และโปรแกรมอื่นๆ ว่าสามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใดเท่านั้น และไม่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพโดยรวมของคอมพิวเตอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Windows Experience Index คืออะไร

ส่วนประกอบฮาร์ดแวร์แต่ละอย่าง เช่น หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และ Random Access Memory (RAM) ได้รับการทดสอบและให้คะแนนย่อย คะแนนฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณถูกกำหนดจากคะแนนย่อยต่ำสุด ตัวอย่างเช่น ถ้าคะแนนย่อยต่ำสุดของส่วนประกอบฮาร์ดแวร์หนึ่งคือ 2.6 คะแนนฐานจะเป็น 2.6 คะแนนฐานไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของคะแนนย่อยที่แตกต่างกัน

ถ้าคุณติดตั้งฮาร์ดแวร์ใหม่และต้องการดูว่าคะแนนของคุณเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ให้คลิก ปรับปรุงคะแนนของฉัน เมื่อต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิก ดูและพิมพ์รายละเอียด