การรับอีเมลจากโฟลเดอร์ IMAP ที่ระบุ

เมื่อคุณทำข้อมูลบัญชีผู้ใช้ โพรโทคอลการเข้าถึงข้อความอินเทอร์เน็ต (IMAP) ให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์เป็นครั้งแรก ข้อความทั้งหมดในทุกโฟลเดอร์ของคุณจะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะดาวน์โหลดข้อความจากโฟลเดอร์ที่ระบุได้ถ้าคุณต้องการ

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ จากนั้นคลิกที่เซิร์ฟเวอร์ IMAP ในรายการ โฟลเดอร์

  3. คลิก โฟลเดอร์ IMAP

  4. ในกล่องโต้ตอบ แสดง/ซ่อนโฟลเดอร์ IMAP ให้เลือกโฟลเดอร์ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • เมื่อต้องการดูโฟลเดอร์และดาวน์โหลดเนื้อหาของโฟลเดอร์ ให้คลิก แสดง

    • เมื่อต้องการซ่อนโฟลเดอร์และป้องกันไม่ให้ดาวน์โหลดเนื้อหาของโฟลเดอร์ ให้คลิก ซ่อน

เคล็ดลับ

  • ถ้าคุณต้องการดูรายการของข้อความในโฟลเดอร์ IMAP โดยไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดเนื้อหาข้อความ คุณสามารถเรียกเฉพาะส่วนหัวของอีเมลได้ เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการดังกล่าว ให้ดูที่ การลดเวลาการเชื่อมต่อเมื่อเรียกอีเมล