การขอความช่วยเหลือเมื่อตัวจัดการอุปกรณ์รายงานข้อผิดพลาด

ตัวจัดการอุปกรณ์จะช่วยคุณระบุว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ใดที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และตรวจสอบว่าอุปกรณ์เหล่านั้นทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งทำงานไม่ถูกต้อง ไอคอนแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นถัดจากชื่อของอุปกรณ์ ถ้าตัวจัดการอุปกรณ์ไม่สามารถระบุอุปกรณ์ได้ ตัวจัดการอุปกรณ์จะระบุว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก

รูปภาพของตัวจัดการอุปกรณ์ที่แสดงอุปกรณ์ซึ่งทำงานอย่างไม่เหมาะสม
ไอคอนแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นถัดจากอุปกรณ์ที่ทำงานไม่ถูกต้อง ในตัวอย่างนี้ ไบโอเมทริกซ์โคโพรเซสเซอร์ (เครื่องอ่านลายนิ้วมือ) ไม่ทำงาน

เมื่ออุปกรณ์ทำงานไม่ถูกต้อง ตัวจัดการอุปกรณ์มักจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดพร้อมกับรหัสข้อผิดพลาดด้วย รหัสข้อผิดพลาดของตัวจัดการอุปกรณ์มีอยู่มากมายหลายรหัส สำหรับคำอธิบายความหมายของรหัสแต่ละตัวและการแก้ปัญหาที่แนะนำสำหรับข้อผิดพลาดแต่ละข้อ ให้ไปที่ คำอธิบายรหัสข้อผิดพลาดที่ตัวจัดการอุปกรณ์สร้างขึ้น ในเว็บไซต์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft

เคล็ดลับ