การรับข้อมูลเกี่ยวกับใบรับรอง Secure Sockets Layer (SSL)

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์พาณิชย์ อาทิเช่น ธนาคารหรือร้านขายหนังสือ Internet Explorer จะใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยซึ่งใช้เทคโนโลยี Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อเข้ารหัสลับธุรกรรม การเข้ารหัสลับจะยึดตามใบรับรองซึ่งจะให้ข้อมูลที่ Internet Explorer จำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารกับเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย ใบรับรองยังระบุถึงเว็บไซต์และเจ้าของหรือบริษัท

คุณสามารถดูใบรับรองเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของเว็บไซต์ ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินแก่ธุรกิจออนไลน์

เมื่อต้องการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของเว็บไซต์

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

  2. ไปยังเว็บไซต์ที่คุณต้องการตรวจสอบ

  3. คลิกที่ไอคอน ล็อกูรูปภาพไอคอน 'ล็อก' ซึ่งอยู่ทางขวาของแถบที่อยู่

    ข้อมูลใบรับรองพื้นฐาน (ตัวอย่างเช่น ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของเว็บไซต์ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ออกใบรับรองให้แก่ไซต์นี้) จะปรากฏขึ้น เมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิก ดูใบรับรอง

หมายเหตุ

  • ถ้าไอคอน 'ล็อก' ไม่ปรากฏขึ้นในแถบที่อยู่ในขั้นตอนที่ 3 ด้านบน การเชื่อมต่อก็จะไม่ปลอดภัย และคุณไม่ควรใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงิน