ในบางครั้ง คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืองานที่ชวนให้สับสน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คุณจะต้องทราบวิธีขอความช่วยเหลือที่ถูกต้อง บทความนี้จะอธิบายภาพรวมของเทคนิคที่ดีที่สุดในการขอรับความช่วยเหลือ

การใช้ 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows

'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows เป็นระบบวิธีใช้ที่มีอยู่แล้วภายในสำหรับ Windows โดยเป็นที่ที่คุณจะได้รับคำตอบที่รวดเร็วสำหรับคำถามทั่วไป คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการต่างๆ แต่โปรดทราบว่า ระบบไม่สามารถให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรมที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Windows ในกรณีนี้ คุณจะต้องดูวิธีใช้ของโปรแกรมดังกล่าว (ให้ดูที่ "การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรม" ด้านล่าง)

เมื่อต้องการเปิด 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows ให้คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' แล้วคลิก บริการช่วยเหลือและวิธีใช้

การค้นหา 'วิธีใช้'

วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเรียกดู 'วิธีใช้' คือการพิมพ์คำหนึ่งหรือสองคำลงในกล่องค้นหา ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สาย ให้พิมพ์คำว่า เครือข่ายไร้สาย แล้วกด ENTER รายการของผลลัพธ์จะปรากฏขึ้น โดยผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุดจะแสดงอยู่ด้านบนสุด ให้คลิกผลลัพธ์รายการใดรายการหนึ่งเพื่ออ่านหัวข้อดังกล่าว

รูปภาพของกล่องค้นหาใน 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows
กล่องค้นหาใน 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows

ถ้าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การค้นหาของคุณจะครอบคลุมหัวข้อวิธีใช้ใหม่ๆ และหัวข้อที่มีอยู่ล่าสุดจากเว็บไซต์วิธีใช้แบบออนไลน์ของ Windows ด้วย เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีรับข้อมูลล่าสุดดังกล่าว ให้ดูที่ การรับเนื้อหาวิธีใช้ล่าสุด

การเรียกดู 'วิธีใช้'

คุณสามารถเรียกดูหัวข้อ 'วิธีใช้' ตามเรื่องได้ คลิกปุ่ม เรียกดูวิธีใช้รูปภาพของปุ่ม 'เรียกดูวิธีใช้' ใน 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows จากนั้นคลิกที่รายการใดรายการหนึ่งจากชุดรายการของหัวเรื่องที่ปรากฏขึ้น หัวเรื่องอาจมีหัวข้อ 'วิธีใช้' หรือหัวเรื่องอื่นอยู่ คลิกหัวข้อ 'วิธีใช้' เพื่อเปิดดู หรือคลิกหัวเรื่องอื่นเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการชื่อเรื่องนั้น
รูปภาพของการเรียกดูหัวข้อ 'วิธีใช้' ตามเรื่องใน 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows
การเรียกดูหัวข้อ 'วิธีใช้' ตามเรื่อง

การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรม

โปรแกรมเกือบทุกโปรแกรมจะมาพร้อมกับระบบ 'วิธีใช้' ที่มีอยู่แล้วภายในของโปรแกรม

เมื่อต้องการเปิดระบบ 'วิธีใช้' ของโปรแกรม ให้ทำดังนี้

  • บนเมนู วิธีใช้ ของโปรแกรม ให้คลิกรายการแรกในชุดรายการ เช่น "ดูวิธีใช้" "หัวข้อวิธีใช้" หรือข้อความที่คล้ายกันนี้ (ข้อความนี้จะแตกต่างกันไป)
    หรือ
    กด F1 แป้นฟังก์ชันนี้จะเปิด 'วิธีใช้' ในโปรแกรมได้เกือบทุกโปรแกรม

การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบและหน้าต่าง

นอกจากวิธีใช้เฉพาะโปรแกรมแล้ว กล่องโต้ตอบและหน้าต่างบางชนิดยังมีการเชื่อมโยงไปยังหัวข้อ 'วิธีใช้' เกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานเฉพาะอื่นๆ ด้วย ถ้าคุณเห็นเครื่องหมายคำถามที่อยู่ภายในวงกลมหรือสี่เหลี่ยม หรือการเชื่อมโยงข้อความที่มีสีและขีดเส้นใต้ไว้ ให้คลิกเครื่องหมายหรือการเชื่อมโยงนั้นเพื่อเปิดหัวข้อ 'วิธีใช้'

รูปภาพการเชื่อมโยงของ 'วิธีใช้' ในกล่องโต้ตอบและหน้าต่าง
การเชื่อมโยงของ 'วิธีใช้' ในกล่องโต้ตอบและหน้าต่าง

การขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้ Windows รายอื่นๆ

ในกรณีที่คุณมีคำถามที่ไม่สามารถหาคำตอบได้จากข้อมูลของ 'วิธีใช้' ที่มีอยู่ คุณอาจลองขอความช่วยเหลือจากผู้ใช้ Windows รายอื่นๆ ได้

การค้น Microsoft Answers

Microsoft Answers เป็นชุมชนออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับ Windows ได้ โดยชุมชนนี้มีข้อมูลทั้งจาก Microsoft และผู้ใช้ Windows รายอื่นๆ คุณสามารถค้นหาใน Microsoft Answers เพื่อดูว่ามีใครพูดถึงปัญหาของคุณแล้วบ้าง หรืออาจดูคำถามและคำตอบยอดนิยมเพื่อดูว่ามีข้อมูลที่คุณต้องการค้นหาหรือไม่ ถ้าไม่พบ ให้ติดประกาศคำถามในศูนย์ข้อมูลใดศูนย์ข้อมูลหนึ่ง คุณน่าจะได้รับคำตอบจากผู้ใช้รายอื่นๆ ภายในหนึ่งหรือสองวัน (แต่ไม่รับประกัน)

การเชิญบุคคลอื่นให้ช่วยเหลือคุณทาง 'ความช่วยเหลือระยะไกล'

ถ้าคุณมีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเชิญบุคคลนั้นให้ใช้คอมพิวเตอร์ของเขาเชื่อมต่อมายังคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทาง 'ความช่วยเหลือระยะไกล' ได้ โดยเขาจะสามารถมองเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณและสนทนากับคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ทั้งสองฝั่งมองเห็นเหมือนกัน เมื่อคุณให้การอนุญาต ผู้ช่วยเหลือของคุณจะสามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณได้จากระยะไกล และสามารถเข้าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้โดยตรง ดู ความช่วยเหลือระยะไกลของ Windows: คำถามที่ถามบ่อย

การใช้ทรัพยากรบนเว็บ

เว็บประกอบด้วยข้อมูลมากมาย จึงเป็นไปได้ที่คำตอบสำหรับคำถามของคุณอาจจะอยู่ในที่ใดที่หนึ่งบนเว็บเพจที่มีเป็นจำนวนนับพันล้านเว็บ ด้วยเหตุนี้ การค้นหาทั่วไปบนเว็บจึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการค้นหาคำตอบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "การค้นหาเว็บ" ใน การท่องอินเทอร์เน็ต

ถ้าคุณไม่พบสิ่งที่ต้องการเมื่อใช้การค้นหาทั่วไป ลองค้นหาเว็บไซต์ที่เน้นเกี่ยวกับ Windows หรือปัญหาของคอมพิวเตอร์ ต่อไปนี้คือเว็บไซต์น่าสนใจสี่แห่งที่ควรเข้าไปดู

  • วิธีใช้แบบออนไลน์ของ Windows เว็บไซต์นี้มีหัวข้อ 'วิธีใช้' ทั้งหมดในแบบออนไลน์สำหรับ Windows รุ่นนี้ รวมทั้งวิดีโอแนะนำ คอลัมน์เจาะลึกรายละเอียด และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ (ไปที่ วิธีใช้แบบออนไลน์ของ Windows)

  • บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft ใช้สำหรับค้นหาการแก้ไขปัญหาทั่วไป หัวข้อวิธีการ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา และการดาวน์โหลดล่าสุด (ไปที่เว็บไซต์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft)

  • Microsoft Knowledge Base ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อผิดพลาดของคอมพิวเตอร์และปัญหาที่เฉพาะเจาะจงภายในฐานข้อมูลบทความที่มีเนื้อหาอย่างมหาศาล (ไปที่เว็บไซต์ Microsoft Knowledge Base)

  • Microsoft TechNet ไซต์นี้มีแหล่งข้อมูลและเนื้อหาด้านเทคนิคสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไปที่เว็บไซต์ Microsoft TechNet)

การขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

ถ้าวิธีแก้ไขปัญหาทั้งหมดใช้ไม่ได้ผล คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ซึ่งมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ โดยปกติแล้ว คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์ อีเมล หรือการสนทนาออนไลน์

การที่คุณจะติดต่อบุคคลใดนั้นจะขึ้นอยู่ว่าคุณได้รับ Windows มาอย่างไร ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่มีการติดตั้ง Windows ไว้แล้ว ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณจะเป็นผู้ให้บริการสนับสนุน แต่ถ้าคุณซื้อ Windows แยกต่างหาก กรณีนี้ Microsoft จะเป็นผู้ให้บริการสนับสนุนเอง การบริการสนับสนุนอาจคิดค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการซื้อและคุณได้ส่งการร้องขอบริการสนับสนุนมาก่อนหน้านี้หรือไม่

สำหรับตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ ให้คลิกปุ่ม ถาม ที่ด้านบนของหน้าต่าง 'บริการช่วยเหลือและวิธีใช้' ของ Windows