การจัดอันดับใน Windows Media Player ใช้อย่างไร

Windows Media Player ใช้การจัดอันดับเพื่อช่วยให้คุณค้นหาและจัดระเบียบเพลง วิดีโอ และรูปภาพที่คุณโปรดปรานได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้การจัดอันดับเพื่อเป็นเกณฑ์ในการค้นหาเมื่อ สร้างรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ.

การจัดอันดับจะถูกแสดงอยู่ในคอลัมน์ อันดับ ในไลบรารีของคุณ โดยค่าเริ่มต้นแล้ว รายการส่วนใหญ่ในไลบรารีของคุณจะถูกจัดอันดับแบบอัตโนมัติ ผู้ให้บริการข้อมูลที่ไม่ใช่ Microsoft เช่น AMG และร้านค้าออนไลน์อื่นๆ จะควบคุมการจัดอันดับแบบอัตโนมัติ คุณสามารถล้างการจัดอันดับแบบอัตโนมัตินี้ได้โดยการเลือกการจัดอันดับโดยผู้ใช้ คุณสามารถแยกความแตกต่างระหว่างการจัดอันดับทั้งสองประเภทได้จากรูปแบบของดาว โดยสีฟ้าเป็นการจัดอันดับแบบอัตโนมัติ ส่วนสีเหลืองอ่อนเป็นการจัดอันดับโดยผู้ใช้

เมื่อสร้างรายการที่จะเล่นอัตโนมัติ คุณสามารถค้นหารายการต่างๆ โดยอ้างอิงจากการจัดอันดับแบบอัตโนมัติ หรือการจัดอันดับโดยผู้ใช้ (โปรดสังเกตว่าการจัดอันดับโดยผู้ใช้จะปรากฏในรายการเกณฑ์ในการค้นหาในส่วน อันดับของฉัน)

การจัดอันดับรายการ

  1. คลิกแท็บ ไลบรารี

  2. ค้นหารายการในไลบรารีของคุณที่คุณต้องการจัดอันดับ แล้วคลิกดาวดวงใดดวงหนึ่งที่อยู่คอลัมน์ อันดับ

    ดาวหนึ่งดวงเป็นการจัดอันดับที่ต่ำที่สุด ดาวห้าดวงเป็นการจัดอันดับที่สูงที่สุด เมื่อต้องการล้างการจัดอันดับโดยผู้ใช้ คลิกขวาที่รายการ ชี้ไปยัง จัดอันดับ แล้วคลิก ไม่มีอันดับ

    คุณยังสามารถจัดอันดับรายการโดยการใช้แป้นพิมพ์ลัดได้ด้วย ในการจัดอันดับรายการจากศูนย์ถึงห้าดาว ให้เล่นรายการนั้น แล้วกด CTRL+ แป้นโลโก้ Windows + ตัวเลข ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการจัดอันดับรายการเป็นห้าดาว ให้เล่นรายการนั้น แล้วจึงกด CTRL+ แป้นโลโก้ Windows + 5 หากต้องการล้างการจัดอันดับโดยผู้ใช้ ให้เล่นรายการนั้น แล้วกด CTRL + แป้นโลโก้ Windows +0

หมายเหตุ

  • โดยค่าเริ่มต้นแล้ว โปรแกรมเล่นจะบันทึกข้อมูลการจัดอันดับโดยผู้ใช้ของคุณไว้ในแฟ้มสื่อดิจิทัลแต่ละแฟ้ม โปรแกรมเล่นรุ่นก่อนหน้านี้จัดเก็บข้อมูลการจัดอันดับโดยผู้ใช้ไว้ในแฟ้มฐานข้อมูลในไลบรารีของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำถามเกี่ยวกับการบันทึกการจัดอันดับใน ข้อมูลสื่อ: คำถามที่ถามบ่อย