ฉันจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าควรเปลี่ยนโครงร่างสีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่

ถ้าคุณได้รับข้อความว่าโครงร่างสีกำลังใช้หน่วยความจำส่วนใหญ่ที่ระบบจัดไว้ให้ หรือถ้าคุณได้รับข้อความว่าเครื่องทำงานได้ช้าลง และมีปัญหาในการทำงานทั่วๆ ไป เช่น การย้ายหน้าต่าง คุณอาจต้องเปลี่ยนโครงร่างสีจาก Windows Aero ไปเป็นแบบ Windows Vista Basic (หรือโครงร่างสีแบบอื่น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่อง

ถ้าคุณเปลี่ยนโครงร่างสีจาก Windows Aero ไปเป็นชุดโครงร่างสีอื่น คุณจะไม่สามารถใช้เทคนิคพิเศษที่มีอยู่ใน Windows Aero ได้อย่างเต็มที่ Windows Aero คือประสบการณ์ในการแสดงภาพที่เยี่ยมยอดของ Windows รุ่นนี้ โดยมีคุณลักษณะพิเศษด้านการออกแบบที่เป็นเหมือนแก้วโปร่งใส มีการเคลื่อนไหวของหน้าต่าง มี Windows Flip 3D และการแสดงตัวอย่างหน้าต่างแบบสด

เมื่อต้องการเปลี่ยนโครงร่างสีให้เป็นแบบ Windows Vista Basic

  1. เปิด 'การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏ'โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิก แผงควบคุม คลิก ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล คลิก การตั้งค่าส่วนบุคคล และคลิก สีและลักษณะที่ปรากฏของหน้าต่าง ถ้ากล่องโต้ตอบ 'การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏ' ไม่ปรากฏ ให้คลิก เปิดคุณสมบัติลักษณะที่ปรากฏแบบคลาสสิค ที่ด้านล่างของหน้า

  2. ในรายการ โครงร่างสี ให้คลิก Windows Vista Basic จากนั้นคลิก ตกลง