ด้วยแฟ้มภาษาเพิ่มเติม คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถดูตัวช่วยสร้าง กล่องโต้ตอบ เมนู หัวข้อ 'วิธีใช้' และรายการอื่นๆ ใน Windows เป็นภาษาอื่นได้

แฟ้มภาษามีอยู่สองชนิดด้วยกันคือ

 • ชุดภาษาของ Windows Vista‌ ชุดภาษาของ Windows Vista จะมีคำแปลของส่วนติดต่อผู้ใช้เกือบทั้งหมด การใช้ชุดภาษาต้องมีใบอนุญาตให้ใช้งาน และใช้ได้กับ Windows Vista Ultimate และ Windows Vista Enterprise เท่านั้น ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Vista Ultimate คุณสามารถดาวน์โหลดชุดภาษาโดยใช้ Windows Update ถ้าคุณกำลังใช้ Windows Vista Enterprise ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งภาษาเพิ่มเติม

  เมื่อต้องการขอรับชุดภาษาเพิ่มเติมโดยใช้ Windows Update

  คุณสามารถรับชุดภาษาผ่านทาง Windows Update โดยเป็นการปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ ซึ่งการปรับปรุงนี้จะไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ

  1. เปิด Windows Update โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Update

  2. คลิก ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงแบบออนไลน์จาก Microsoft Update แล้วรอสักครู่ Windows จะตรวจหาการปรับปรุงล่าสุดสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  3. ถ้าพบการปรับปรุงใดก็ตาม ให้คลิก การปรับปรุงที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้พร้อมใช้งาน

  4. ภายใต้ Windows Vista Ultimate Language Packs ให้เลือกเฉพาะชุดภาษาที่คุณต้องการ (การติดตั้งชุดภาษาทั้งหมดจะใช้พื้นที่บนไดรฟ์ของคุณมากเกินไป)

  5. คลิก ตกลง แล้วคลิก ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

  หมายเหตุ

  • ถ้า Windows ไม่พบการปรับปรุงใดๆ เมื่อคุณคลิก ตรวจหาโปรแกรมปรับปรุงแบบออนไลน์จาก Microsoft Update ให้รออีกหนึ่งวัน จากนั้นจึงลองอีกครั้ง

 • ชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ (LIP) ของ Windows Vista‌ LIP ของ Windows Vista ให้คำแปลสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ที่มีการใช้กันอย่างกว้างขวาง LIP สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และ LIP ส่วนใหญ่สามารถติดตั้งและใช้กับ Windows Vista ได้ทุกรุ่น เนื่องจากไม่ได้มีการแปลส่วนติดต่อผู้ใช้ทั้งหมด LIP จึงต้องมี ภาษาหลัก อย่างน้อยหนึ่งภาษา ส่วนต่างๆ ของส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ไม่มีการแปลเป็นภาษา LIP จะแสดงเป็นภาษาหลัก เมื่อคุณดาวน์โหลด LIP คุณจะได้รับข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษาหลักของภาษานั้น จะต้องติดตั้งชุดภาษาหลักก่อนจึงจะติดตั้ง LIP ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงรายชื่อภาษาที่สามารถดาวน์โหลดได้ ให้ไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับ ภาษาท้องถิ่นของ Microsoft

หมายเหตุ

 • ชุดภาษาและ LIP จะใช้งานได้ใน Windows Vista ของแท้เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Windows ของแท้คืออะไร