ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าคอมพิวเตอร์มีปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำหรือไม่

โดยทั่วไปแล้ว Windows จะตรวจพบปัญหาที่น่าจะเกิดกับหน่วยความจำคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และแสดงการแจ้งเตือนซึ่งถามว่าคุณต้องการเรียกใช้ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' หรือไม่

การเรียกใช้ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ'

เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่นะจะเป็นของหน่วยความจำ ให้คลิกที่การแจ้งเตือนเพื่อให้คุณสามารถเลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อต้องการเรียกใช้ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ'

 • คุณสามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่และเรียกใช้เครื่องมือทันที

 • คุณสามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่และเรียกใช้เครื่องมือภายหลัง

ถ้าคุณเลือกเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่และเรียกใช้เครื่องมือทันที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณบันทึกงานและปิดโปรแกรมที่่เรียกใช้ทั้งหมดแล้ว 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Windows ใหม่ ในขณะที่ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' ทำงาน คุณจะเห็นแถบความคืบหน้าที่บอกถึงสถานะของการทดสอบ เมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น Windows จะเริ่มการทำงานใหม่อีกครั้งโดยอัตโนมัติ

การขอผลลัพธ์ของการทดสอบหน่วยความจำ

ถ้า 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' ไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ คุณจะได้รับข้อความที่บอกว่าไม่พบข้อผิดพลาด

ถ้า 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' ตรวจพบข้อผิดพลาด ให้ติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือหน่วยความจำของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ฉันควรทำอย่างไรถ้า 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' พบข้อผิดพลาด

ถ้า 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' ตรวจพบปัญหาเกี่ยวกับหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์หรือหน่วยความจำของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา

ตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการเรียกใช้ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ'

ขอแนะนำว่าให้ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' ทำงานโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ขั้นสูงอาจต้องการปรับการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องมือ

 1. เมื่อ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' เริ่มทำงาน ให้กด F1

 2. คุณสามารถปรับการตั้งค่าดังต่อไปนี้

  • ทดสอบแบบผสม เลือกชนิดการทดสอบที่คุณต้องการเรียกใช้ ตัวเลือกเหล่านี้จะปรากฏเมื่อคุณเรียกใช้ 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ'

  • แคช เลือกการตั้งค่าแคชที่คุณต้องการสำหรับแต่ละการทดสอบ

  • จำนวนครั้งที่ผ่าน พิมพ์จำนวนครั้งที่คุณต้องการทดสอบซ้ำ

 3. กด F10 เพื่อเริ่มการทดสอบ

ฉันจะจัดตารางเวลาการทดสอบหน่วยความจำด้วยตนเองได้อย่างไร

ถ้า 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' ของ Windows ไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเรียกใช้ด้วยตนเองได้

 1. เปิด 'เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา คลิก เครื่องมือการดูแลระบบ แล้วคลิก เครื่องมือวินิจฉัยหน่วยความจำ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. เลือกตัวเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อกำหนดช่วงเวลาการเรียกใช้ 'เครื่องมือวิเคราะห์หน่วยความจำ'

  • คุณสามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่และเรียกใช้เครื่องมือทันที

  • คุณสามารถเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่และเรียกใช้เครื่องมือภายหลัง