ข้อมูลนี้จะใช้สำหรับ Windows Internet Explorer 8

คุณอาจรู้สึกไม่พอใจเมื่อโปรแกรมเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของคุณ โดยเฉพาะถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการรายนั้น แต่สิ่งนี้สามารถป้องกันได้ เมื่อใดก็ตามที่โปรแกรม เช่น Add-on หรือแถบเครื่องมือ พยายามขอเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของคุณ Internet Explorer จะแสดงกล่องโต้ตอบที่ให้คุณตัดสินใจว่าจะเก็บหรือเปลี่ยนผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นในปัจจุบันของคุณ

ถ้าคุณต้องการให้ Internet Explorer ป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของคุณอยู่เสมอ คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ป้องกันโปรแกรมไม่ให้แนะนำการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของฉัน ในกล่องโต้ตอบที่จะปรากฏขึ้นเมื่อโปรแกรมพยายามที่จะเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ คุณสามารถดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก จัดการ Add-on

  3. ใน จัดการ Add-on ใต้ ชนิด Add-on ให้คลิก ผู้ให้บริการการค้นหา

  4. ไปยังด้านล่างของหน้าจอ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ป้องกันโปรแกรมไม่ให้แนะนำการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการการค้นหาเริ่มต้นของฉัน แล้วคลิก ปิด