ฉันจะหยุดแฟ้มจากการทำข้อมูลให้ตรงกันในWindows Media Player ได้อย่างไร

ถ้าอุปกรณ์ของคุณ ทำข้อมูลให้ตรงกัน โดยอัตโนมัติโดยใช้ Windows Media Player และคุณต้องการจะแยกแฟ้มเฉพาะออกจากการทำข้อมูลให้ตรงกันกับอุปกรณ์ คุณสามารถเลือที่จะข้ามแฟ้มไปได้ คุณสามารถเลือกข้ามแฟ้มได้หลายวิธี:

 • ลบแฟ้มออกจากอุปกรณ์ หากคุณลบแฟ้มออกจากอุปกรณ์ของคุณและแฟ้มนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรายการเล่นที่จะทำข้อมูลให้ตรงกันWindows Media Player จะข้ามแฟ้มนั้นในครั้งหน้าที่คุณทำข้อมูลในอุปกรณ์ให้ตรงกัน เพื่อคุณจะได้แน่ใจว่าแฟ้มนั้นจะไม่ปรากฏขึ้นมาอีกในอุปกรณ์

 • ลบแฟ้มจากบริการการสมัครสมาชิกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณมี บริการการสมัครสมาชิก ผ่านร้านค้าออนไลน์ใดๆ รายการเล่นที่จะทำข้อมูลในอุปกรณ์ให้ตรงกันอาจจะรวมแฟ้มใดๆที่สมัครสมาชิกด้วย เมื่อคุณลบแฟ้มดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรม Player จะข้ามแฟ้มนั้นในครั้งหน้าที่คุณทำข้อมูลให้ตรงกัน ถึงแม้ว่ารายการเล่นที่จะทำข้อมูลในอุปกรณ์ให้ตรงกันจะรวมแฟ้มนั้นไว้ด้วยก็ตาม หากต้องการ คุณสามารถทำข้อมูลแฟ้มให้ตรงกันใหม่ได้ โปรดดูกระบวนการทำให้แฟ้มที่ข้ามไปสามารถทำข้อมูลให้ตรงกันใหม่ได้ในหัวข้อนี้

 • เอาแฟ้มที่มีสภาวะข้อผิดพลาดออกไป หากแฟ้มใดไม่สามารถทำข้อมูลให้ตรงกันได้เนื่องจากมีสภาวะข้อผิดพลาด คุณสามารถลองแก้ไขปัญหาเพื่อให้แฟ้มนั้นสามารถทำข้อมูลให้ตรงกันได้สำเร็จ หรือคุณสามารถป้องกันโปรแกรมเล่นจากการพยายามทำข้อมูลของแฟ้มให้ตรงกันอีกครั้งโดยคลิกที่ปุ่ม ข้อผิดพลาดรูปภาพของปุ่ม 'ข้อผิดพลาด' ที่อยู่ถัดจากแฟ้มในรายการ ทำข้อมูลให้ตรงกัน แล้วคลิก ข้ามแฟ้มนี้ทุกครั้งที่ทำข้อมูลให้ตรงกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถข้ามแฟ้มอื่นๆ ที่มีสภาวะข้อผิดพลาดแบบเดียวกันได้ โดยคลิกข้ามทุกแฟ้มที่มีข้อผิดพลาดนี้ในการทำข้อมูลให้ตรงกันทุกๆครั้ง

เมื่อต้องการอนุญาตให้แฟ้มที่ข้ามไปสามารถทำข้อมูลให้ตรงกันได้อีก

คุณสามารถดูแฟ้มที่คุณข้ามไปสำหรับอุปกรณ์นั้น และอนุญาตให้ทำข้อมูลของแฟ้มนั้นให้ตรงกันใหม่ได้โดยใช้แท็บทำข้อมูลให้ตรงกัน ของโปรแกรม Player โปรดสังเกตว่า คุณจะสามารถทำเช่นนี้ได้ก้ต่อเมื่อแฟ้มที่คุณข้ามไปยังคงมีอยู่ในรายการเล่นที่จะทำข้อมูลในอุปกรณ์ให้ตรงกันโดยอัตโนมัติเท่านั้น

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกแท็บทำข้อมูลให้ตรงกัน หากโปรแกรมไม่เริ่มทำข้อมูลให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ ให้คลิก เริ่มทำข้อมูลให้ตรงกัน

 2. เมื่อการทำข้อมูลให้ตรงกันเสร็จสมบูรณ์ ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกที่อุปกรณ์ จากนั้นคลิกผลลัพธ์การทำข้อมูลให้ตรงกัน

 3. ในบานหน้าต่างรายกละเอียด ให้คลิกคอลัมน์สถานะ เพื่อจัดเรียงตามสถานะ แฟ้มที่คุณข้ามไปจะถูกจัดเรียงไว้ด้วยกัน

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการอนุญาตให้แฟ้มทำข้อมูลให้ตรงกันอีกครั้ง ให้คลิกปุ่ม ข้อมูล รูปภาพของปุ่ม 'ข้อมูล' แล้วคลิก ทำข้อมูลแฟ้มนี้ให้ตรงกัน หรือลากแฟ้มนั้นจากบานหน้าต่างรายละเอียดมาที่บานหน้าต่างรายการ
  • เมื่อต้องการอนุญาตให้แฟ้มที่ถูกข้ามทำข้อมูลให้ตรงกันอีกครั้ง ให้คลิกลูกศรที่ใต้แท็บ ทำข้อมูลให้ตรงกัน ชี้เมาส์ไปที่อุปกรณ์ และคลิก ทำข้อมูลแฟ้มที่ข้ามไปก่อนหน้านี้ให้ตรงกัน