หากต้องการดูหรือบันทึกรายการโทรทัศน์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องมีสามสิ่งต่อไปนี้

 • ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์

  ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์มีหลายประเภทนับตั้งแต่การ์ดส่วนขยายที่รู้จักกันว่าเป็น การ์ดรับสัญญาณโทรทัศน์ไปจนถึงตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่าน พอร์ต USB หรือพอร์ตIEEE 1394

  คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีตัวรับสัญญาณโทรทัศน์อยู่แล้ว ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ติดมาด้วย คุณอาจต้องติดตั้งเพิ่ม ไปยังเว็บไซต์ Windows Vista Hardware Compatibility List เพื่อดูรายการตัวรับสัญญาณโทรทัศน์ TV ที่เข้ากันได้กับ Windows Vista

 • สัญญาณโทรทัศน์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

  มีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์กับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้เสาอากาศ หัวต่อสายเคเบิ้ลแบบติดผนัง หรือกล่องแปลงสัญญาณโทรทัศน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของตัวรับสัญาณโทรทัศน์ของคุณ ประเภทของสัญญาณโทรทัศน์ที่มีในท้องถิ่นของคุณจะแตกต่างกันไป —โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเคเบิลหรือระบบดาวเทียมประจำท้องถิ่นของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 • ซอฟต์แวร์สำหรับดูหรือบันทึกรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสด

  มีซอฟต์แวร์มากมายสำหรับช่วยให้คุณสามารถดูหรือบันทึกรายการโทรทัศน์ที่ถ่ายทอดสดบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หากคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate แสดงว่าคุณมีในสิ่งที่คุณต้องการแล้ว Windows Media Center หากคุณไม่มี Home Premium หรือ Ultimate คุณสามารถปรับรุ่นเป็น Windows Vista รุ่นใดๆ ก็ได้ หรือติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทอื่น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังเว็บไซต์ Windows Vista Help and How-to และค้นหา "TV Tuners" (ตัวรับสัญญาณโทรทัศน์) "TV signals," (สัญญาณโทรทัศน์) และ "Windows Media Center"