เครือข่ายภายในบ้านกับเครือข่ายในที่ทำงานแตกต่างกันอย่างไร

คอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่ายในบ้านมักเป็นส่วนหนึ่งของ Workgroup และคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่ายในที่ทำงานมักเป็นส่วนหนึ่งของโดเมน ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Workgroup กับ โดเมน คือวิธีที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรเครือข่าย

ใน Workgroup

 • คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีฐานะเท่าเทียมกัน กล่าวคือ ไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องใดที่มีอำนาจการควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

 • คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีชุดของบัญชีผู้ใช้อยู่หนึ่งชุด เมื่อต้องการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดใน Workgroup คุณต้องมีบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

 • ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับบัญชีผู้ใช้นั้นได้

 • โดยปกติแล้วจะมีคอมพิวเตอร์ไม่เกินสิบถึงยี่สิบเครื่อง

 • คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องอยู่บนเครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายย่อยเดียวกัน

ในโดเมน

 • คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องหรือมากกว่าจะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะใช้เซิร์ฟเวอร์ในการควบคุมความปลอดภัยและการให้สิทธิ์ต่างๆ สำหรับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนโดเมน ซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถทำได้ง่าย เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนแปลงไปยังคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทุกเครื่องโดยอัตโนมัติ

 • ถ้าคุณมีบัญชีผู้ใช้บนโดเมน คุณสามารถเข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้บนโดเมนดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น

 • ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งบนโดเมน คุณอาจสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้เท่าที่จำกัดไว้เท่านั้น (เนื่องจากผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการรับรองถึงความสอดคล้องตรงกันระหว่างระหว่างคอมพิวเตอร์และรักษาการควบคุมการกำหนดค่าไว้คงเดิมให้ได้มากที่สุด)

 • สามารถมีคอมพิวเตอร์ได้หลายพันเครื่อง

 • คอมพิวเตอร์เหล่านี้อาจอยู่บนเครือข่ายท้องถิ่นคนละเครือข่ายกันได้

เมื่อต้องการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บน Workgroup หรือโดเมน

 1. เปิด 'ระบบ' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ระบบ

 2. ภายใต้ การตั้งค่าชื่อคอมพิวเตอร์ โดเมน และ Workgroup คุณจะเห็นคำว่า "Workgroup" หรือ "โดเมน" ที่ตามด้วยชื่อ