การระบุและการแก้ไขปัญหาเครือข่ายภายในบ้าน

Windows 'การวินิฉัยเครือข่าย' จะช่วยคุณระบุและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ เครือข่าย ในบ้าน เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย หรือปัญหาการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เปิดการวินิจฉัยเครือข่ายโดยคลิกที่ไอคอนของเครือข่ายในพื้นที่การแจ้งเตือน แล้วคลิก วินิจฉัยและซ่อมแซม