การนำเข้าภาพวิดีโอสดจากกล้อง DV

คุณสามารถนำเข้าภาพวิดีโอสดจากกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล (DV) มาในคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้ 'การนำเข้าวิดีโอ' เมื่อคุณนำภาพวิดีโอสดจากกล้อง DV เข้ามาในคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว ภาพวิดีโอสดจะถูกเข้ารหัสเป็นแฟ้มวิดีโอและบันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากนำเข้าภาพวิดีโอสดแล้ว คุณสามารถแก้ไขแฟ้มวิดีโอที่ได้มาได้โดยใช้ซอฟต์แวร์การแก้ไขภาพวิดีโอ อย่างเช่น Windows Movie Maker เป็นต้น

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล้อง DV ของคุณเชื่อมต่ออย่างเหมาะสมกับพอร์ต IEEE 1394 หรือ USB 2.0 จากนั้นตั้งค่าโหมดของกล้องให้บันทึกภาพวิดีโอสด (มักใช้ชื่อ Camera บนกล้อง DV)

 2. ในกล่องโต้ตอบ เล่นอัตโนมัติ ที่แสดงขึ้นมาเมื่อคุณเปิดกล้อง DV ให้คลิก นำเข้าวิดีโอ

 3. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มวิดีโอที่คุณต้องการสร้าง นำเข้า จากนั้นให้บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 4. เลือกตำแหน่งที่ตั้งที่ต้องการบันทึกแฟ้มของคุณจากรายการ นำเข้าไปยัง หรือคลิก เรียกดู เพื่อเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่น

 5. ในรายการ จัดรูปแบบ ให้เลือกรูปแบบแฟ้มวิดีโอต่อไปนี้สำหรับใช้กับแฟ้มวิดีโอใหม่นี้ แล้วคลิก ถัดไป

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้มเดี่ยวโดยใช้ชนิดแฟ้มที่อุปกรณ์วิดีโอแบบดิจิทัลของคุณจะใช้ตามค่าเริ่มต้น เช่น แฟ้ม AVI หรือ DV-AVI ให้เลือก Audio Video Interleaved (แฟ้มเดี่ยว)

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม Windows Media Video (WMV) ซึ่งเป็นแฟ้มเดี่ยวที่เก็บข้อมูลทั้งหมดบนวิดีโอเทปไว้ ให้เลือก แฟ้ม Windows Media Video (แฟ้มเดี่ยว).

  • ถ้าคุณต้องการสร้างแฟ้ม WMV สำหรับทุกฉากบนวิดีโอเทป ให้เลือก Windows Media Video (หนึ่งแฟ้มต่อฉาก)

 6. คลิก เริ่มการนำเข้าวิดีโอ

 7. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อเสร็จสิ้นการนำเข้าภาพวิดีโอสดที่คุณต้องการนำเข้าแล้ว ให้คลิก หยุดการนำเข้าวิดีโอ

  • ถ้าคุณได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หยุดการนำเข้าหลังจาก ไว้ ให้รอจนถึงเวลาที่กำหนดในการนำเข้าภาพวิดีโอสด

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 และ 7 ถ้าต้องการนำเข้าภาพวิดีโอสดเพิ่มเติมในแฟ้มวิดีโอที่ระบุ

 9. คลิก เสร็จสิ้น

  วิดีโอที่นำเข้าถูกบันทึกเป็นแฟ้มวิดีโอหนึ่งแฟ้มหรือมากกว่าบนคอมพิวเตอร์ของคุณและปรากฏใน Windows Photo Gallery

หมายเหตุ

 • คุณยังสามารถเปิด 'การนำเข้าวิดีโอ' ได้โดยใช้ Windows Movie Maker โดยที่กล้อง DV ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดโหมดกล้อง ใน Windows Movie Maker บนเมนู แฟ้ม คลิก นำเข้าจากกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล

 • คุณยังสามารถเปิดโปรแกรม Import Video ได้โดยใช้ Windows Photo Gallery โดยที่กล้อง DV ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณและเปิดในโหมดกล้อง ใน Windows Photo Gallery คลิก แฟ้ม คลิก นำเข้าจากกล้องหรือสแกนเนอร์ คลิกที่กล้อง DV ของคุณในรายการอุปกรณ์ แล้วคลิก นำเข้า