คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลเพื่อให้สามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้

คุณสามารถนำเข้า ใบรับรอง เพื่อให้คุณสามารถใช้ใบรับรองบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หรือคุณสามารถส่งออกใบรับรองเพื่อให้คุณสามารถใช้ใบรับรองบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้

แสดงทั้งหมด

การนำเข้าใบรับรอง

ถ้ามีใครบางคนส่งใบรับรองให้คุณ หรือคุณถ่ายโอนใบรับรองจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง คุณต้อง นำเข้า ใบรับรองก่อนจึงจะสามารถใช้ได้ กระบวนการนำเข้าใบรับรองจะวางใบรับรองไว้ในโฟลเดอร์ใบรับรองที่ถูกต้อง

 1. เปิด 'ตัวจัดการใบรับรอง' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ certmgr.msc ลงในกล่อง ค้นหา แล้วกด ENTER ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกโฟลเดอร์ คลิกเมนู การกระทำ ชี้ไปที่ งานทั้งหมด แล้วคลิก นำเข้า

 3. คลิก ถัดไป แล้วทำตามคำแนะนำนั้น

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณคลิก 'เรียกดู' เพื่อค้นหาใบรับรองเมื่อใช้ 'ตัวช่วยสร้างการนำเข้าใบรับรอง' ให้ระวังว่ากล่องโต้ตอบ 'เปิด' จะแสดงเฉพาะใบรับรอง X.509 เพียงอย่างเดียวตามค่าเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการนำเข้าใบรับรองชนิดอื่น ให้เลือกชนิดใบรับรองที่คุณต้องการนำเข้าในกล่องโต้ตอบ 'เปิด'

การส่งออกใบรับรอง

ถ้าคุณต้องการสร้างสำเนาสำรองของใบรับรอง หรือใช้ใบรับรองบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องส่งออกใบรับรองก่อน การส่งออกใบรับรองจะวางใบรับรองไว้ในแฟ้ม ซึ่งหลังจากนั้นคุณสามารถถ่ายโอนไปไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยได้ เราขอแนะนำให้คุณส่งออกใบรับรองไปที่ สื่อที่ถอดออกได้ เช่น ฟลอปปีดิสก์ หรือ USB แฟลชไดรฟ์

 1. เปิด 'ตัวจัดการใบรับรอง' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ certmgr.msc ลงในกล่อง ค้นหา แล้วกด ENTER ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

 2. คลิกขวาที่ใบรับรองที่คุณต้องการส่งออก ชี้ไปที่ งานทั้งหมด แล้วคลิก ส่งออก

 3. ใน 'ตัวช่วยสร้างการส่งออกใบรับรอง' ให้คลิก ถัดไป

 4. ถ้าคุณจะใช้ใบรับรองนี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้คลิก ใช่ ส่งออกคีย์ส่วนตัว หรือคลิก ไม่ อย่าส่งออกคีย์ส่วนตัว แล้วคลิก ถัดไป (ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะถ้า คีย์ส่วนตัว ถูกทำเครื่องหมายเป็นแบบส่งออกได้ และคุณมีสิทธิ์เข้าถึงคีย์ส่วนตัวเท่านั้น)

 5. เลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ถัดไป

  หมายเหตุ

  • การเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้จะขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณต้องการใช้ใบรับรอง สำหรับใบรับรองที่มีคีย์ส่วนตัว ให้ใช้รูปแบบ 'การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล' ถ้าคุณต้องการย้ายใบรับรองจำนวนมากในหนึ่งแฟ้มจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ให้ใช้ 'มาตรฐานไวยากรณ์รูปแบบข้อความที่เข้ารหัสลับ' ถ้าคุณต้องการใช้ใบรับรองบน ระบบปฏิบัติการ มากกว่าหนึ่งระบบ ให้ใช้รูปแบบ DER encoded binary X.509

 6. ถ้าคุณเลือกที่จะส่งออกคีย์ส่วนตัว ให้พิมพ์รหัสผ่านที่คุณต้องการใช้เพื่อเข้ารหัสลับคีย์ ยืนยันรหัสผ่าน แล้วคลิก ถัดไป

 7. กระบวนการส่งออกจะสร้างแฟ้มเพื่อเก็บใบรับรองไว้ ให้พิมพ์ชื่อแฟ้มและที่ตั้ง (รวมทั้งเส้นทาง ทั้งหมด) หรือคลิก เรียกดู นำทางไปยังที่ตั้ง จากนั้นพิมพ์ชื่อแฟ้ม

 8. คลิก เสร็จสิ้น