การนำเข้าแฟ้มใน Windows Movie Maker: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการนำเข้าแฟ้ม

แสดงทั้งหมด

การนำเข้าแฟ้มหมายถึงอะไร

การนำเข้าไฟล์หมายถึงการนำแฟ้มสื่อดิจิทัลไปยัง Windows Movie Maker เพื่อที่คุณจะสามารถใช้งานแฟ้มเหล่านั้นในโครงการต่างๆ ได้

เหตุใดจึงควรนำเข้าแฟ้มใน Windows Movie Maker

คุณจะต้องนำเข้าแฟ้มวิดีโอ เสียง หรือรูปภาพใน Windows Movie Maker ก่อนที่จะสามารถใช้แฟ้มเหล่านั้นในโครงการของคุณ ในโครงการ คุณสามารถเลือก จัดเรียงและแก้ไขคลิป ช่วงการเปลี่ยนภาพและลักษณะพิเศษจนกว่าจะได้ทุกอย่างที่ต้องการเพื่อกำหนดภาพยนตร์ที่เผยแพร่ไว้ด้วยตนเอง

โปรดสังเกตว่า Windows Movie Maker จะไม่เก็บแฟ้มต้นฉบับของจริง แต่จะสร้างการอ้างอิงถึงแฟ้มต้นฉบับดั้งเดิมและปรากฏเป็น คลิป ใน Windows Movie Maker ดังนั้นการแก้ไขใดๆ ที่คุณดำเนินการใน Windows Movie Maker จะไม่ส่งผลกระทบต่อแฟ้มฉบับดั้งเดิม คุณสามารถแก้ไขคลิปเสียง คลิปวิดีโอ หรือรูปภาพใน Windows Movie Maker และมั่นใจได้ว่าแฟ้มเสียง วิดีโอ หรือรูปภาพต้นฉบับดั้งเดิมนั้นยังคงเหมือนเดิม

เมื่อฉันนำเข้าแฟ้มใน Windows จะเป็นอย่างไร

Windows Movie Maker จะสร้างโฟลเดอร์คอลเลกชันใหม่และนำเข้าคลิปที่ปรากฏขึ้น (หรือคลิป) ในโฟลเดอร์โดยตรง ถ้าคุณต้องการนำเข้าแฟ้มในโฟลเดอร์คอลเลกชันที่มีอยู่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบานหน้าต่าง คอลเลกชัน แสดงอยู่ และเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการ

แฟ้มชนิดใดบ้างที่ฉันสามารถนำเข้าได้

คุณสามารถนำเข้าแฟ้มที่มีนามสกุลต่อไปนี้ใน Windows Movie Maker เพื่อใช้ในโครงการของคุณ

  • แฟ้มวิดีโอ: .asf, .avi, dvr-ms, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm และ .wmv

  • แฟ้มเสียง: .aif, .aifc, .aiff, .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav และ .wma

  • แฟ้มรูปภาพ: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff และ .wmf

ถ้าคุณต้องการนำเข้าแฟ้มใน Windows Movie Maker ที่มีนามสกุลต่างไปจากรายการข้างต้น ให้เลือก แฟ้มทั้งหมด ในรายการชนิดของแฟ้ม Windows Movie Maker สามารถนำเข้าชนิดแฟ้มส่วนใหญ่ได้ แต่คุณอาจไม่สามารถใช้งานแฟ้มทุกชนิดเมื่อพยายามใช้ในการสร้างภาพยนตร์

แฟ้มรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ของ Microsoft (ที่มีนามสกุล .dvr-ms) ที่ไม่ได้มีการป้องกันโดยใช้ระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล สามารถนำเข้าใน Windows Movie Maker ได้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเรียกใช้ Windows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate

คุณลักษณะบางประการใน Windows Movie Maker เช่น ภาพยนตร์อัตโนมัติ จะต้องใช้แฟ้มที่นำเข้าเพื่อให้สามารถทั้งอ่านและเขียนได้

ฉันสามารถนำเข้าแฟ้มได้จากที่ใดบ้าง

คุณสามารถนำเข้าแฟ้มสื่อจากตำแหน่งใดๆ ที่คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถเข้าถึงได้ ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซีดี ตำแหน่งเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน หรือสื่อที่เคลื่อนย้ายได้ เช่น USB แฟลชไดรฟ์

ฉันจะนำเข้าแฟ้มได้อย่างไร

  1. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก นำเข้ารายการสื่อ

  2. นำทางไปยังแฟ้มที่คุณต้องการจะนำเข้า แล้วคลิก นำเข้า

เคล็ดลับ

  • คุณสามารถนำเข้าแฟ้มหลายแฟ้มได้ในครั้งเดียว สำหรับแฟ้มที่อยู่ติดกัน ให้คลิกแฟ้มแรกในรายการ กดแป้น SHIFT ค้าง แล้วคลิกแฟ้มสุดท้ายในรายการนั้น สำหรับแฟ้มที่ไม่ติดกัน ให้กดแป้น CTRL ค้าง แล้วคลิกแต่ละแฟ้มที่คุณต้องการนำเข้า