การกระจายตัวของข้อมูลทำให้ฮาร์ดดิสก์ของคุณต้องทำงานเพิ่มซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' จะจัดเรียงข้อมูลที่อยู่อย่างกระจัดกระจายใหม่เพื่อให้ฮาร์ดดิสก์ของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' จะทำงานตามตารางเวลา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของคุณได้ด้วยตนเอง

  1. เปิด 'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด คลิก Accessories คลิก เครื่องมือจัดการระบบ แล้วคลิก ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิก จัดเรียงข้อมูลเดี๋ยวนี้

'ตัวจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์' อาจใช้เวลาตั้งแต่สองหรือสามนาทีจนถึงสองหรือสามชั่วโมงในการจัดเรียงข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของฮาร์ดดิสก์และระดับการกระจายตัวของข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้ระหว่างกระบวนการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์

หมายเหตุ