การติดตั้งภาษาที่แสดง

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาที่ Windows ใช้ในการแสดงข้อความในตัวช่วยสร้าง กล่องโต้ตอบ เมนู และรายการอื่นๆ ในอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ได้ ภาษาที่แสดงบางส่วนจะถูกติดตั้งโดยค่าเริ่มต้น ส่วนภาษาอื่นๆ คุณต้องติดตั้งแฟ้มภาษาเพิ่มเติม

ก่อนที่คุณจะติดตั้งภาษาที่แสดง คุณต้องเข้าถึงแฟ้มภาษานั้น แฟ้มเหล่านี้อาจอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ บนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย หรือบน Windows DVD หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ฉันจะหาแฟ้มภาษาเพิ่มเติมได้อย่างไร

เมื่อต้องการติดตั้งชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อ (LIP) ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้มเพื่อเปิดโปรแกรมติดตั้ง เมื่อต้องการติดตั้งแพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา (MUI) ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิด 'ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก นาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้วคลิก ตัวเลือกภูมิภาคและภาษา

  2. คลิกแท็บ แป้นพิมพ์และภาษา

  3. ภายใต้ ภาษาที่แสดง ให้คลิก ติดตั้ง/ถอนการติดตั้งภาษา แล้วทำตามขั้นตอน ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

หมายเหตุ

  • ส่วน 'ภาษาที่แสดง' จะมองเห็นได้เมื่อคุณติดตั้ง LIP เรียบร้ยแล้ว หรือถ้า Windows รุ่นของคุณสนับสนุน MUI แพค MUI มีพร้อมใช้งานใน Windows Vista Ultimate และ Windows Vista Enterprise เท่านั้น

หลังจากคุณติดตั้งภาษาที่แสดง คุณต้องตั้งค่าคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ภาษานั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปลี่ยนภาษาที่แสดง