คุณสามารทำอะไรได้มากมายด้วยโปรแกรมและคุณลักษณะต่างๆ ที่มีอยู่ใน Windows แต่แน่นอนว่าคุณคงต้องการติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ ด้วย

วิธีการที่คุณจะเพิ่มโปรแกรมก็ขึ้นอยู่กับว่าแฟ้มสำหรับติดตั้งของโปรแกรมนั้นถูกเก็บไว้ที่ไหน โดยปกติแล้ว โปรแกรมต่างๆ จะถูกติดตั้งจากซีดีหรือดีวีดี จากอินเทอร์เน็ต หรือจากเครือข่าย

แสดงทั้งหมด

การติดตั้งโปรแกรมจากซีดีหรือดีวีดี

 • ใส่ดิสก์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  หลายโปรแกรมที่ติดตั้งจากซีดีหรือดีวีดีจะพยายามเปิดตัวช่วยสร้างการติดตั้งสำหรับโปรแกรมนั้นโดยอัตโนมัติ ในกรณีเช่นนี้ กล่องโต้ตอบ 'เล่นอัตโนมัติ' จะปรากฏขึ้น และคุณสามารถเลือกที่จะเรียกใช้ตัวช่วยสร้างดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เล่นอัตโนมัติ: คำถามที่ถามบ่อย

  ถ้าโปรแกรมไม่เริ่มการติดตั้ง ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมกับโปรแกรม ข้อมูลนี้มักจะให้คำแนะนำสำหรับการติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเอง ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของโปรแกรมดังกล่าวได้ คุณยังสามารถเรียกดูจากดิสก์และเปิดแฟ้มติดตั้งของโปรแกรม ซึ่งโดยปกติจะมีชื่อเป็น Setup.exe หรือ Install.exe

การติดตั้งโปรแกรมจากอินเทอร์เน็ต

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้คลิกการเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมดังกล่าว

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมทันที ให้คลิก เปิด หรือ เรียกใช้ แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  • เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมในภายหลัง ให้คลิก บันทึก และดาวน์โหลดแฟ้มสำหรับติดตั้งมาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณพร้อมที่จะติดตั้งโปรแกรม ให้คลิกสองครั้งที่แฟ้มดังกล่าว แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ ตัวเลือกนี้จะปลอดภัยกว่า เพราะคุณสามารถสแกนแฟ้มสำหรับการติดตั้งดังกล่าวเพื่อตรวจจับไวรัสก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

หมายเหตุ

การติดตั้งโปรแกรมจากเครือข่าย

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่ายที่มีโปรแกรมต่างๆ ให้คุณสามารถเพิ่มได้ (เช่น เครือข่ายภายในองค์กร) คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ได้จาก 'แผงควบคุม'

 1. เปิด 'แสดงโปรแกรม' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก โปรแกรม แล้วคลิก รับโปรแกรม

 2. เลือกโปรแกรมจากรายการ แล้วคลิก ติดตั้ง

 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน