เมื่อคุณติดตั้ง Windows รุ่นใหม่ คุณสามารถเก็บ Windows รุ่นเก่าไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ซึ่งมักเรียกกันว่าการกำหนดค่าแบบมัลติบูต หรือ ดูอัลบูต

ก่อนที่คุณจะเริ่ม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ฮาร์ดดิสก์ ของคุณมี พาร์ติชัน แยกต่างหากสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการติดตั้ง หรือคอมพิวเตอร์ของคุณมีหลายฮาร์ดดิสก์ มิฉะนั้น คุณอาจจะต้องฟอร์แมตใหม่และแบ่งพาร์ติชันใหม่บนฮาร์ดดิสก์ หรือติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่บนฮาร์ดดิสก์ที่แยกต่างหาก และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพาร์ติชันหรือดิสก์ที่คุณวางแผนที่จะติดตั้ง Windows รุ่นใหม่มีการฟอร์แมตเป็นระบบแฟ้ม NTFS เมื่อต้องการสร้างและฟอร์แมตพาร์ติชัน ให้ดูที่ การสร้างและการฟอร์แมตพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์

คำเตือน

 • การฟอร์แมตใหม่และการแบ่งพาร์ติชันใหม่ฮาร์ดดิสก์ของคุณจะลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนดิสก์นั้น ถ้าคุณเรียกใช้ Windows รุ่นก่อนหน้า และต้องการแบ่งพาร์ติชันของฮาร์ดดิสก์โดยไม่ต้องฟอร์แมตใหม่ ให้ใช้ซอฟต์แวร์การแบ่งพาร์ติชันซึ่งหาได้จากผู้ผลิตรายต่างๆ ซอฟต์แวร์การแบ่งพาร์ติชันดิสก์บางอย่างอนุญาตให้คุณเก็บข้อมูลของคุณไว้ได้ หากคุณเรียกใช้ Windows รุ่นล่าสุดอยู่ และคุณต้องการแบ่งพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์ ให้ดูที่ ฉันสามารถแบ่งพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใหม่ได้หรือไม่ ก่อนที่จะติดตั้ง Windows ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดใช้งานซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสทั้งหมด และสำรองแฟ้มของคุณไปยังฮาร์ดดิสก์ภายนอก ซีดีหรือดีวีดี USB แฟลชไดรฟ์ หรือโฟลเดอร์เครือข่ายแล้ว

 1. เปิดคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows รุ่นปัจจุบัน แล้วใส่แผ่นดิสก์การติดตั้งเข้าไปในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีของคอมพิวเตอร์

 2. บนเมนู ติดตั้ง Windows ให้คลิก ติดตั้งเดี๋ยวนี้

 3. บนหน้า รับโปรแกรมปรับปรุงที่สำคัญสำหรับการติดตั้ง ขอแนะนำให้ขอรับการปรับปรุงรุ่นล่าสุด เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าการติดตั้งจะเป็นผลสำเร็จ และช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณจากการถูกคุกคามด้านความปลอดภัย คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อรับการปรับปรุงการติดตั้ง หน้านี้อาจไม่ปรากฏหากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

 4. บนหน้า พิมพ์ Product Key ของคุณเพื่อเปิดใช้งาน ขอแนะนำให้พิมพ์ Product Key จำนวน 25 อักขระเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเปิดใช้งาน

 5. บนหน้า โปรดอ่านเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ หากคุณยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้คลิก ฉันยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

 6. บนหน้า การติดตั้งชนิดใดที่คุณต้องการ ให้คลิก กำหนดเอง

 7. บนหน้า คุณต้องการติดตั้ง Windows ลงที่ใด ให้เลือกพาร์ติชันหรือดิสก์ที่คุณต้องการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows ใหม่

 8. คลิก ถัดไป เพื่อเริ่มการติดตั้ง คุณอาจจะเห็นรายงานความเข้ากันได้

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการติดตั้งการกำหนดค่าแบบมัลติบูตบนคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่มีระบบปฏิบัติการ ให้แบ่งพาร์ติชันบนฮาร์ดดิสก์เพื่อให้มีพาร์ติชันสำหรับแต่ละระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการ และเริ่มต้นด้วยการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่เก่าที่สุดก่อน

 • โปรแกรมและโปรแกรมควบคุม ใดๆ ที่คุณต้องการใช้ ต้องติดตั้งไว้บนระบบปฏิบัติการแต่ละระบบที่คุณต้องการใช้