การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของ Internet Explorer

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ หรือทำให้ Internet Explorer ทำงานตามวิธีการที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและการกำหนดลักษณะได้ ต่อไปนี้เป็นการเชื่อมโยงที่เป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนการตั้งค่าใน Internet Explorer