การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Internet Explorer: การเชื่อมโยงที่แนะนำ

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

จากแท็บ 'การเชื่อมต่อ' คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายของคุณได้ หัวข้อต่อไปนี้จะช่วยอธิบายวิธีการที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Internet Explorer

  1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

  2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

  3. คลิกแท็บ การเชื่อมต่อ