ตัวบล็อกป็อปอัพของ Internet Explorer: คำถามที่ถามบ่อย

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

ต่อไปนี้เป็นคำตอบของคำถามทั่วไปเกี่ยวกับหน้าต่างแบบผุดขึ้นและตัวบล็อกป็อปอัพ

แสดงทั้งหมด

หน้าต่างแบบผุดขึ้นคืออะไร

หน้าต่างแบบผุดขึ้นคือหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ขนาดเล็กที่ปรากฏที่ส่วนบนของเว็บไซต์ที่คุณกำลังดูอยู่ หน้าต่างแบบผุดขึ้นมักเปิดขึ้นทันทีที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และโดยปกติจะสร้างขึ้นโดยบริษัทโฆษณา

ตัวบล็อกป็อปอัพคืออะไร

ตัวบล็อกป็อปอัพคือคุณลักษณะใน Internet Explorer ที่ให้คุณจำกัดหรือบล็อกหน้าต่างแบบผุดขึ้นส่วนใหญ่ไว้ คุณสามารถเลือกระดับการบล็อกที่ต้องการ ตั้งแต่การบล็อกหน้าต่างแบบผุดขึ้นทั้งหมดไปจนถึงยอมให้มีหน้าต่างแบบผุดขึ้นที่คุณต้องการดู เมื่อตัวบล็อกป็อปอัพเปิดอยู่ แถบข้อมูลจะแสดงข้อความระบุว่า "ป็อปอัพถูกบล็อก เมื่อต้องการดูหน้าต่างแบบผุดขึ้นนี้ หรือตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกที่นี่"

ฉันจะเปิดหรือปิดตัวบล็อกป็อปอัพได้อย่างไร

ตัวบล็อกป็อปอัพจะเปิดใน Internet Explorer ตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการเปิดหรือปิดอีกครั้งเมื่อคุณได้ปิดไปแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวบล็อกป็อปอัพ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปิดตัวบล็อกป็อปอัพ ให้คลิก ปิดตัวบล็อกป็อปอัพ

  • เมื่อต้องการเปิดตัวบล็อกป็อปอัพ ให้คลิก เปิดตัวบล็อกป็อปอัพ

ฉันจะดูหน้าต่างแบบผุดขึ้นที่ถูก Internet Explorer บล็อกได้หรือไม่

ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. นำทางไปยังเว็บไซต์ที่มีหน้าต่างแบบผุดขึ้น แล้วคลิกที่แถบข้อมูลเมื่อแถบนั้นแจ้งให้คุณทราบว่ามีการบล็อกหน้าต่างแบบผุดขึ้นแล้ว

 3. คลิก แสดงป็อปอัพที่ถูกบล็อก

หมายเหตุ

 • คุณสามารถแสดงหน้าต่างแบบผุดขึ้นได้โดยกด CTRL+ALT ขณะที่คลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อเปิดเว็บไซต์ที่มีหน้าต่างแบบผุดขึ้น

ฉันจะเลือกให้หน้าต่างแบบผุดขึ้นปรากฏจากเว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างไร

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Internet Explorer จะแสดงหน้าต่างแบบผุดขึ้นที่ปรากฏเป็นผลลัพธ์ของการที่คุณคลิกการเชื่อมโยงหรือปุ่ม ตัวบล็อกป็อปอัพจะบล็อกการแสดงหน้าต่างที่ผุดขึ้นโดยอัตโนมัติ (โดยไม่ต้องคลิกที่การเชื่อมโยงหรือปุ่ม) หากคุณต้องการให้เว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงแสดงหน้าต่างแบบผุดขึ้นโดยอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ คลิก ตัวบล็อกป็อปอัพ แล้วคลิก การตั้งค่าตัวบล็อกป็อปอัพ

 3. ในกล่อง ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่จะอนุญาต ให้พิมพ์ที่อยู่ (หรือ URL) ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการดูป็อปอัพ แล้วคลิก เพิ่ม

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 สำหรับทุกเว็บไซต์ที่คุณต้องการแสดงหน้าต่างแบบผุดขึ้น เมื่อเพิ่มเว็บไซต์เสร็จแล้วแล้ว ให้คลิก ปิด

ฉันเปิดตัวบล็อกป็อปอัพแล้วแต่ยังเห็นหน้าต่างแบบผุดขึ้นบางหน้าต่างอยู่ เพราะเหตุใด

การที่คุณยังคงเห็นหน้าต่างแบบผุดขึ้นอยู่ มาจากเหตุผลทั่วไปบางข้อต่อไปนี้

 • คุณอาจมีซอฟต์แวร์ เช่น แอดแวร์หรือสปายแวร์ อยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งกำลังเปิดหน้าต่างแบบผุดขึ้น เมื่อต้องการหยุดหน้าต่างแบบผุดขึ้นเหล่านี้ คุณต้องระบุซอฟต์แวร์ที่กำลังเปิดหน้าต่างดังกล่าวและเอาซอฟต์แวร์นั้นออก หรือเปลี่ยนการตั้งค่าซอฟต์แวร์เพื่อหยุดไม่ให้มีการเปิดหน้าต่างแบบผุดขึ้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจหาและการเอาแอดแวร์หรือสปายแวร์ออก ให้ดูที่ สปายแวร์: คำถามที่ถามบ่อย

 • บางหน้าต่างที่มีเนื้อหาแบบแอ็กทิฟไม่ได้ถูกบล็อก

 • Internet Explorer จะไม่บล็อกป็อปอัพจากเว็บไซต์ที่อยู่ในโซนอินทราเน็ตเฉพาะที่ หากคุณต้องการบล็อกป็อปอัพจากเว็บไซต์เหล่านี้ คุณจะต้องเอาเว็บไซต์เหล่านี้ออกจากโซนดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ โซนความปลอดภัย: การเพิ่มหรือเอาเว็บไซต์ออก

เมื่อต้องการเอาเว็บไซต์ออกจากรายชื่อไซต์ที่ยอมให้มีหน้าต่างแบบผุดขึ้น

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ คลิก ตัวบล็อกป็อปอัพ แล้วคลิก การตั้งค่าตัวบล็อกป็อปอัพ

 3. ในกล่อง ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาต ให้คลิกเว็บไซต์ที่คุณต้องการเอาออกจากรายชื่อ แล้วคลิก เอาออก

 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 สำหรับทุกเว็บไซต์ที่คุณต้องการเอาออกจากรายชื่อเว็บไซต์ที่สามารถแสดงหน้าต่างแบบผุดขึ้นได้ เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิก ปิด

ฉันไม่ต้องการเห็นหน้าต่างแบบผุดขึ้น แม้ว่าจะเปิดขึ้นเมื่อฉันคลิกที่การเชื่อมโยงหรือปุ่มบนเว็บไซต์ก็ตาม ฉันจะตั้งค่าให้ Internet Explorer บล็อกหน้าต่างแบบผุดขึ้น ทั้งหมด ได้หรือไม่

ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ คลิก ตัวบล็อกป็อปอัพ แล้วคลิก การตั้งค่าตัวบล็อกป็อปอัพ

 3. ภายใต้ ระดับของตัวกรอง ให้เลือก สูง: บล็อกหน้าต่างแบบผุดขึ้นทั้งหมด จากนั้นคลิก ปิด

  หากคุณต้องการดูป็อปอัพที่ถูกบล็อกเมื่อคุณเปิดการตั้งค่านี้ไว้ ให้กด CTRL + ALT ค้างไว้ขณะที่หน้าต่างเปิดขึ้น

ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าตัวบล็อกป็อปอัพได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าตัวบล็อกป็อปอัพ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ คลิก ตัวบล็อกป็อปอัพ แล้วคลิก การตั้งค่าตัวบล็อกป็อปอัพ

 3. ทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ แล้วคลิก ปิด

ฉันจะทำให้หน้าต่างแบบผุดขึ้นแสดงในแท็บได้อย่างไร

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว หน้าต่างแบบผุดขึ้นจะแสดงในหน้าต่างแยกต่างหาก หากคุณต้องการให้หน้าต่างแบบผุดขึ้นแสดงในแท็บ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 3. คลิกแท็บ ทั่วไปและภายใต้ส่วน แท็บ คลิก การตั้งค่า

 4. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการเรียกดูแบบแท็บ ให้คลิก เปิดป็อปอัพในแท็บใหม่เสมอ แล้วคลิก ตกลง สองครั้ง