การเข้าร่วมการประชุมโดยใช้ Windows Meeting Space

การใช้ Windows Meeting Space ช่วยให้คุณทำงานร่วมกัน และใช้เอกสาร โปรแกรม หรือเดสก์ท็อปของคุณร่วมกันกับคนอื่นบนอินเทอร์เน็ต หรือ เครือข่าย เฉพาะที่ หรือ เครือข่ายเฉพาะกิจ แบบไร้สายได้

คุณเข้าร่วมการประชุมได้โดยคลิกสองครั้งที่แฟ้มการเชิญซึ่งได้รับจากคนที่อยู่ในการประชุม คุณยังสามารถเข้าร่วมการประชุมได้โดยทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้

  1. เปิด Windows Meeting Space โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Meeting Space

    ถ้าครั้งนี้เป็นการเปิดใช้ Windows Meeting Space ครั้งแรก คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เปิดบริการบางอย่างและเข้าสู่ระบบ 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  2. คลิก ร่วมการประชุมที่อยู่ใกล้ฉัน พิมพ์รหัสผ่านสำหรับการประชุม แล้วคลิกลูกศร   รูปภาพของปุ่มลูกศร