การเข้าร่วมชุมชน Microsoft SpyNet

Windows Defender ตรวจพบ สปายแวร์ ที่รู้จัก และซอฟต์แวร์ที่อาจไม่ต้องการอื่นๆ ซึ่งจะรวมถึงซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้รับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวทำกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ชุมชนออนไลน์ Microsoft SpyNet จะช่วยให้คุณเห็นว่าคนอื่น ๆ มีวิธีการตอบสนองต่อซอฟต์แวร์ซึ่งยังไม่ได้ถูกจำแนกประเภทความเสี่ยงอย่างไร

คุณสามารถเลือกเข้าร่วมชุมชน Microsoft SpyNet ได้ด้วยการเป็นสมาชิกขั้นพื้นฐานหรือสมาชิกขั้นสูง หากสมัครเป็นสมาชิกขั้นพื้นฐาน Windows Defender จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับสปายแวร์ ซอฟต์แวร์ที่อาจไม่ต้องการ และซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนแปลงโดยซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้ถูกจำแนกประเภทความเสี่ยงกลับไปยัง Microsoft โดยอัตโนมัติ

หากเป็นสมาชิกขั้นสูง Windows Defender จะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ตรวจจับได้และจะแจ้งเตือนคุณเมื่อตรวจพบซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ถูกวิเคราะห์ความเสี่ยง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานเหล่านี้ โปรดอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Windows Defender บนเว็บไซต์ของ Microsoft

หากคุณเลือกเข้าร่วม Microsoft Spynet และต้องการได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ถูกวิเคราะห์ความเสี่ยง คุณจะสามารถดูได้ว่าสมาชิกคนอื่นๆ ของชุมชนอนุญาตหรือปฏิเสธซอฟต์แวร์หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กระทำโดยซอฟต์แวร์ ข้อมูลนี้อาจช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าควรทำอย่างไร ในทางกลับกัน สิ่งที่คุณเลือกจะถูกนำไปใส่เพิ่มเป็นคะแนนการจัดอันดับในชุมชนเพื่อช่วยให้คนอื่นๆ เลือกได้ด้วยว่าควรทำอย่างไร คุณสามารถเลือกรับการแจ้งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จำแนกประเภทสำหรับความเสี่ยงโดยการใช้ตัวเลือกที่มีใน Windows Defender หรือโดยการเข้าร่วม Microsoft SpyNet ในฐานะที่เป็นสมาชิกขั้นสูง

สปายแวร์ใหม่ยังคงได้รับการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการจัดอันดับต่าง ๆ ใน SpyNet จึงยังสามารถช่วยให้ Microsoft ตัดสินได้ว่าซอฟต์แวร์ตัวใดที่ควรจะต้องตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น หลายคนอาจปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงโดยซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จำแนกประเภท Microsoft จะวิเคราะห์ซอฟต์แวร์โดยระบุว่าเป็นสปายแวร์หรือไม่ และหากจำเป็น จะปรับปรุงข้อกำหนดของ Windows Defender ข้อกำหนดที่เป็นปัจจุบันจะช่วยให้ Windows Defender ตรวจพบสปายแวร์ที่เป็นภัยคุกคามตัวใหม่ล่าสุดได้ และยังช่วยป้องกันไม่ให้สปายแวร์นั้นมาติดที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณด้วย แม้ว่าซอฟต์แวร์จะไม่ใช่สปายแวร์ Windows Defender จะแจ้งเตือนคุณหากพบว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวกำลังปฏิบัติการในลักษณะที่อาจเกิดความเสียหายหรือที่ไม่ต้องการ

การเข้าร่วมในชุมชน Microsoft SpyNet

  1. เปิด Windows Defender โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Defender

  2. คลิกที่ เครื่องมือ จากนั้นให้คลิกที่ Microsoft SpyNet

  3. เลือกระดับในการมีส่วนร่วมตามที่คุณต้องการได้ด้วยการคลิก เข้าร่วมโดยเป็นสมาชิกขั้นพื้นฐาน หรือ เข้าร่วมโดยเป็นสมาชิกขั้นสูง จากนั้นคลิก บันทึก ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน