เมื่อคุณออกจากระบบ Windows โปรแกรมทั้งหมดที่คุณเคยใช้อยู่จะปิด แต่คอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกปิด

  • คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ชี้ไปที่ลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม 'ล็อก' รูปภาพของปุ่ม 'ล็อก' แล้วคลิก ออกจากระบบ

หมายเหตุ

  • หลังจากที่คุณออกจากระบบ ผู้ใช้รายอื่นสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยไม่ต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ นอกจากนี้ คุณไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลของคุณจะสูญหายถ้าพวกเขาปิดคอมพิวเตอร์

  • เมื่อคุณดำเนินการโดยใช้ Windows คุณไม่จำเป็นต้องออกจากระบบ คุณสามารถเลือกที่จะล็อกคอมพิวเตอร์ หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้โดยการใช้ การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว ถ้าคุณล็อกคอมพิวเตอร์ เฉพาะคุณหรือ ผู้ดูแล เท่านั้นที่สามารถยกเลิกการล็อกได้ 'การสลับผู้ใช้อย่างเร็ว' ไม่ได้ถูกรวมอยู่ใน Windows Vista Starter