การออกจากระบบหรือการปิดคอมพิวเตอร์ใน Windows Media Center

มีวิธีออกจากระบบหรือออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณห้าวิธีใน Windows Media Center โดยการใช้เมนู Shutdown

คุณสามารถใช้โหมด Media Only รูปภาพของปุ่ม 'สื่อเท่านั้น' สำหรับแสดง Windows Media Center แบบเต็มหน้าจอเพื่อดูรายการโทรทัศน์ที่บันทึกไว้ เล่นวิดีโอเกม หรือฟังเพลงกับผู้อื่น ในโหมด Media Only ปุ่มย่อเล็กสุด ปุ่มคืนค่า และปุ่มปิด จะถูกซ่อนไว้ใน Windows Media Center
แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเข้าสู่โหมด Media Only

  1. บนหน้าจอ เริ่ม ให้เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก เฉพาะสื่อเท่่านั้น

  2. คลิก ใช่ เพื่อยืนยัน

  3. เมื่อต้องการออกจากโหมด 'เฉพาะสื่อเท่านั้น' ให้ดูบนหน้าจอ เริ่ม เลื่อนไปที่ งาน แล้วคลิก ออกจากสื่อเท่านั้น

เมื่อต้องการปิด Windows Media Center

  • บนหน้าจอ เริ่ม เลื่อนไปที่ งาน คลิก ปิดทำงาน แล้วคลิก ปิด

เมื่อต้องการออกจากระบบคอมพิวเตอร์

  • บนหน้าจอ เริ่ม เลื่อนไปที่ งาน คลิก ปิดทำงาน แล้วคลิก ออกจากระบบ

การปิดระบบคอมพิวเตอร์

  • บนหน้าจอ เริ่ม เลื่อนไปที่ งาน คลิก ปิดทำงาน แล้วคลิก ปิดเครื่อง

เมื่อต้องการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่

  • บนหน้าจอ เริ่ม เลื่อนไปที่ งาน คลิก ปิดทำงาน แล้วคลิก เริ่มใหม่

การกำหนดให้ Windows Media Center เข้าสู่โหมดสลีป

  • บนหน้าจอ เริ่ม เลื่อนไปที่ งาน คลิก ปิดทำงาน แล้วคลิก สลีป