การสร้างภาพยนตร์ด้วยสี่ขั้นตอนง่ายๆ

Windows Movie Maker ใน Windows Vista ทำให้คุณเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ชมภาพยนตร์ไปสู่ผู้สร้างภาพยนตร์ของครอบครัวในแบบของคุณได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถแบ่งปันภาพยนตร์นั้นกับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้

รูปภาพของฟิล์มภาพยนตร์
การสร้างภาพยนต์ของคุณเองใน Windows Movie Maker

ขั้นที่ 1: เพิ่มวิดีโอ ภาพถ่ายดิจิทัล และเพลงลงใน Windows Movie Maker

คุณจำเป็นต้องนำเข้าวิดีโอ ภาพถ่ายดิจิทัลและเพลงที่คุณต้องการใช้ในภาพยนตร์ของคุณ

การเพิ่มสื่อดิจิทัลลงใน Windows Movie Maker มีอยู่ด้วยกันสองวิธี

  • นำเข้าวิดีโอโดยตรงจากกล้องวิดีโอดิจิทัล (DV) ของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำหากคุณบันทึกภาพวันหยุดพักผ่อนของครอบครัวไว้และต้องการนำคลิปภาพยนตร์ใส่ลงในคอมพิวเตอร์และตัดส่วนที่น่าเบื่อออก

  • นำเข้าแฟ้มวิดีโอที่มีอยู่ ภาพถ่ายดิจิทัล หรือเพลงที่มีอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจสามารถใช้แฟ้มสื่อดิจิทัลที่มีอยู่แล้วในภาพยนตร์ของคุณ หากคุณต้องการใส่เฉพาะภาพถ่ายดิจิทัลลงในภาพยนตร์ของคุณ คุณสามารถใช้วิธีนี้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าสื่อลงใน Windows Movie Maker ให้ดูที่ การนำเข้าวิดีโอจากวิดีโอเทป และ การนำเข้าแฟ้มวิดีโอ รูปภาพและเสียง

รูปภาพของวิดีโอ ภาพถ่ายดิจิทัล และเพลงใน Windows Movie Maker
วิดีโอ ภาพถ่ายดิจิทัล และเพลงที่นำเข้าไว้แล้วใน Windows Movie Maker

ขั้นที่ 2: เริ่มการแก้ไข

หลังจากคุณเพิ่มแฟ้มของคุณลงใน Windows Movie Maker แล้ว คุณสามารถเริ่มแก้ไขได้

เพิ่มรายการต่างๆ ลงในกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา ลากวิดีโอ รูปภาพ และเพลงที่คุณต้องการใช้จากส่วนเนื้อหาไปยังกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา ทุกอย่างที่ปรากฏบนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาจะปรากฏในภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ของคุณ

ตัดแต่งและจัดเรียงรายการบนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลา จากนั้นให้ตัดแต่งคลิปวิดีโอบนกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาเพื่อซ่อนวิดีโอที่คุณไม่ต้องการให้แสดงในภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ของคุณ คุณยังสามารถย้ายคลิปจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่น แบ่งคลิป หรือรวมคลิปได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งหรือการรวมคลิป ให้ดูที่ การทำงานกับคลิปต่างๆ

ขั้นที่ 3: เพิ่มชื่อเรื่อง ช่วงการเปลี่ยนภาพ และลักษณะพิเศษ

ตอนนี้ ถึงเวลาที่จะนำภาพยนตร์ของคุณเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปด้วยการเพิ่มลักษณะเฉพาะแบบพิเศษที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ เช่น ชื่อเรื่อง ช่วงการเปลี่ยนภาพ และลักษณะพิเศษ

ชื่อเรื่องและรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง คุณอาจต้องการเพิ่มชื่อเรื่องไว้ในตอนเริ่มต้นภาพยนตร์ ซึ่งให้ข้อมูลเล็กน้อยเกี่ยวกับภาพยนตร์ของคุณ เช่น เวลาที่สร้าง สถานที่สร้าง และเรื่องราว และคุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่ตอนท้ายของภาพยนตร์ เพื่อบอกให้ผู้ชมทราบถึงชื่อผู้สร้างและนักแสดงของภาพยนตร์เรื่องนี้ (เช่นเดียวกับที่คุณเห็นในโรงภาพยนตร์และบนดีวีดี) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มชื่อเรื่องรายชื่อผู้เกี่ยวข้องลงในภาพยนตร์ของคุณ ให้ดูที่ การเพิ่มชื่อเรื่องและรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

ช่วงการเปลี่ยนภาพ หากต้องการทำให้ภาพยนตร์ของคุณเล่นได้อย่างต่อเนื่องเมื่อภาพวิดีโอหรือรูปภาพหนึ่งสิ้นสุดและภาพวิดีโอหรือรูปภาพอีกภาพหนึ่งเริ่มต้นขึ้น ให้เพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพระหว่างรูปภาพ วิดีโอและชื่อเรื่องบนกระดานเรื่องราว มีช่วงการเปลี่ยนภาพแบบต่างๆ มากกว่า 60 แบบใน Windows Movie Maker ให้เลือกใช้ ลองสำรวจและใช้ช่วงการเปลี่ยนภาพที่ดูเหมาะสมกับคุณที่สุด

ลักษณะพิเศษ ท้ายที่สุด คุณอาจต้องการเพิ่มลักษณะพิเศษบางอย่างลงในวิดีโอและรูปภาพที่อยู่บนกระดานเรื่องราวที่จะทำให้ภาพยนตร์ออกมาในแบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น การเพิ่มลักษณะพิเศษ ฟิล์มเก่า ซึ่งทำให้ภาพยนตร์มีลักษณะเป็นภาพยนตร์ในยุคเก่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงการเปลี่ยนภาพและลักษณะพิเศษใน Windows Movie Maker ให้ดูที่ การเพิ่มช่วงการเปลี่ยนภาพและลักษณะพิเศษลงในรูปภาพและวิดีโอ

รูปภาพแสดงช่วงการเปลี่ยนภาพ ลักษณะพิเศษ ชื่อเรื่องและรายชื่อผู้เกี่ยวข้องบนกระดานเรื่องราว
ต่อไปนี้เป็นรูปภาพที่แสดงช่วงการเปลี่ยนภาพ ลักษณะพิเศษ ชื่อเรื่องและรายชื่อผู้เกี่ยวข้องที่เพิ่มลงในกระดานเรื่องราว

คำบรรยาย คุณสามารถไปสู่ขั้นตอนต่อไปโดยการเพิ่มคำบรรยายเพื่อบอกถึงเรื่องราวด้วยคำพูดของคุณเอง ลักษณะดังกล่าวจะใช้ได้ดีหากคุณกำลังสร้างภาพยนตร์ที่มีเฉพาะภาพถ่ายดิจิทัลเท่านั้น หากต้องการเรียนรู้วิธีเพิ่มเสียงบรรยายใน Windows Movie Maker ให้ดูที่ การเพิ่มเสียงบรรยายลงในภาพยนตร์ของคุณ

อย่าลืมว่าคุณสามารถแสดงตัวอย่างโครงการของคุณได้ตลอดเวลาโดยคลิกปุ่ม เล่นรูปภาพของปุ่ม 'เล่น' ใน Windows Movie Maker ใต้จอภาพแสดงตัวอย่างใน Windows Movie Maker

ขั้นที่ 4: เผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณและแบ่งปันกับผู้อื่น

เมื่อคุณพอใจกับโครงการของคุณ คุณก็สามารถเผยแพร่เป็นภาพยนตรได้แล้ว เมื่อคุณเผยแพร่ภาพยนตร์ ทุกอย่างที่คุณเพิ่มลงในกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาจะถูกรวมเข้าด้วยกัน และสร้างแฟ้มวิดีโอใหม่ (ซึ่งเป็นภาพยนตร์ฉบับสมบูรณ์ของคุณ) คุณสามารถใช้โปรแกรมเล่นสื่อ เช่น Windows Media Player เพื่อดูภาพยนตร์ของคุณบนคอมพิวเตอร์

รูปภาพของการเล่นภาพยนตร์ใน Windows Media Player
ภาพยนตร์ที่เล่นใน Windows Media Player

แบ่งปันกับคนอื่น หากคุณต้องการแบ่งปันภาพยนตร์กับคนอื่นหรือเก็บถาวรภาพยนตร์ คุณสามารถเผยแพร่ไปยังซีดี ดีวีดี หรือดูบนทีวีได้ (หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate) หรือส่งเป็นสิ่งที่แนบกับอีเมลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพยนตร์ ให้ดูที่ การเผยแพร่ภาพยนตร์ หากคุณต้องการให้โลกได้เห็นผลงานสร้างสรรค์ของคุณ ให้บันทึกภาพยนต์ของคุณลงในฮาร์ดดิสก์ ไปที่เว็บไซต์การแบ่งปันวิดีโอทางออนไลน์ เช่น YouTube แล้วอัปโหลดภาพยนตร์ของคุณ คุณก็จะเป็นดาราในชั่วข้ามคืน!