โปรแกรมส่วนใหญ่ที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows XP สามารถทำงานใน Windows รุ่นนี้ได้ด้วย แต่โปรแกรมรุ่นเก่าบางโปรแกรมอาจทำงานได้ไม่ดีหรือไม่ทำงานเลย ถ้าโปรแกรมที่เขียนขึ้นสำหรับ Windows รุ่นก่อนทำงานไม่ถูกต้อง ให้ใช้ 'ตัวช่วยสร้างความเข้ากันได้ของโปรแกรม' เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับโปรแกรมดังกล่าว เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมด้วยตนเอง ให้ใช้แท็บ 'ความเข้ากันได้' ของแต่ละโปรแกรม

หากเปลี่ยนการตั้งค่าแล้ว แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตโปรแกรมเพื่อดูว่ามีโปรแกรมปรับปรุงสำหรับโปรแกรมดังกล่าวหรือไม่

คำเตือน

  • ห้ามใช้ 'ตัวช่วยสร้างความเข้ากันได้ของโปรแกรม' กับโปรแกรมป้องกันไวรัส โปรแกรมอรรถประโยชน์ของดิสก์ หรือโปรแกรมระบบอื่นๆ เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้

การเรียกใช้งาน 'ตัวช่วยสร้างความเข้ากันได้ของโปรแกรม'

  1. เปิด 'ตัวช่วยสร้างความเข้ากันได้ของโปรแกรม' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก โปรแกรม แล้วคลิก ใช้โปรแกรมรุ่นเก่ากับ Windows รุ่นนี้

  2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ ให้ใส่ดิสก์การติดตั้งสำหรับโปรแกรมดังกล่าว และใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อเรียกดูแฟ้มติดตั้งของโปรแกรม ซึ่งโดยปกติจะใช้ชื่อว่า Setup.exe, Install.exe หรือชื่อที่คล้ายๆ กันนี้ ตัวช่วยสร้างไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานบนโปรแกรมที่มีส่วนขยายของแฟ้มเป็น .msi

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าความเข้ากันได้สำหรับโปรแกรมด้วยตนเอง ให้คลิกขวาที่ไอคอนของโปรแกรมนั้น จากนั้นคลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ ความเข้ากันได้

การตั้งค่า รายละเอียด
การตั้งค่า

โหมดความเข้ากันได้

รายละเอียด

เรียกใช้โปรแกรมโดยใช้การตั้งค่าจาก Windows รุ่นเก่า ลองใช้การตั้งค่านี้หากคุณทราบว่าโปรแกรมถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับ (หรือออกแบบมาให้ทำงานใน) Windows รุ่นก่อนหน้ารุ่นใดรุ่นหนึ่ง

การตั้งค่า

เรียกใช้ในโหมด 256 สี

รายละเอียด

ใช้ชุดสีแบบจำกัดในโปรแกรม โปรแกรมรุ่นเก่าบางโปรแกรมออกแบบมาให้ใช้กับสีได้เพียงไม่กี่สี

การตั้งค่า

เรียกใช้ที่ความละเอียดหน้าจอ 640 × 480

รายละเอียด

เรียกใช้โปรแกรมในหน้าต่างที่มีขนาดเล็กลง ลองใช้การตั้งค่านี้ถ้าอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกมีลักษณะเป็นหยักหรือแสดงผลไม่ถูกต้อง

การตั้งค่า

ปิดใช้งานชุดรูปแบบที่มองเห็นได้

รายละเอียด

ปิดใช้งานชุดรูปแบบในโปรแกรม ้ลองใช้การตั้งค่านี้ถ้าคุณสังเกตเห็นปัญหาที่เมนูหรือปุ่มบนแถบชื่อเรื่องของโปรแกรม

การตั้งค่า

ปิดใช้งานองค์ประกอบเดสก์ท็อป

รายละเอียด

ปิดคุณลักษณะโปร่งใสและคุณลักษณะการแสดงผลขั้นสูงอื่นๆ เลือกการตั้งค่านี้ถ้าการเคลื่อนไหวของหน้าต่างดูสั่นไหวไม่ราบรื่น หรือหากสังเกตเห็นปัญหาในการแสดงผลอื่นๆ

การตั้งค่า

ปิดใช้งานการปรับขนาดจอแสดงผลที่มีการตั้งค่า DPI สูง

รายละเอียด

ปิดการปรับขนาดอัตโนมัติของโปรแกรมต่างๆ ถ้ามีการใช้แบบอักษรขนาดใหญ่อยู่ ลองใช้การตั้งค่านี้ถ้าแบบอักษรขนาดใหญ่รบกวนลักษณะที่ปรากฏของโปรแกรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การทำให้ข้อความบนหน้าจอใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง และ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการแสดงผล

การตั้งค่า

ระดับสิทธิพิเศษ

รายละเอียด

เรียกใช้โปรแกรมในฐานะผู้ดูแล โปรแกรมบางโปรแกรมต้องใช้สิทธิของผู้ดูแลเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ถ้าคุณไม่ได้เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแล ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

การตั้งค่า

แสดงการตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ทุกคน

รายละเอียด

ให้คุณเลือกการตั้งค่าที่จะนำไปใช้กับผู้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ทุกคน