การปรับคอมพิวเตอร์ให้มองเห็นชัดยิ่งขึ้น (ปรับการแสดงผลให้ดีที่สุด)

ถ้าคุณพบปัญหาในการดูรายการต่างๆ บนหน้าจอในบางครั้ง คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่เพื่อทำให้ข้อความและรูปบนหน้าจอใหญ่ขึ้น เพิ่มความคมชัดของรายการต่างๆ บนหน้าจอ และฟังการอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอได้

คุณสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้บนหน้า 'การปรับคอมพิวเตอร์ให้มองเห็นชัดยิ่งขึ้น' ใน 'ศูนย์กลางความง่ายในการเข้าถึง'

 1. เปิดหน้า ทำคอมพิวเตอร์ให้มองเห็นง่ายขึ้น โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก การเข้าถึงได้ง่าย คลิก ศูนย์การเข้าถึงได้ง่าย แล้วคลิก ทำคอมพิวเตอร์ให้มองเห็นง่ายขึ้น

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ ได้แก่

  • เลือกแบบแผนชุดสีความคมชัดสูง ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าแบบแผนชุดสีแบบใช้ความแตกต่างสูง ซึ่งจะเพิ่มความคมชัดของสีในข้อความและรูปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำให้รายการเหล่านั้นดูแตกต่างและง่ายต่อการระบุ

  • เปิด 'ผู้บรรยาย' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'ผู้บรรยาย' เมื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ 'ผู้บรรยาย' จะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอและอธิบายเหตุการณ์บางอย่าง (เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏอยู่) ที่เกิดขึ้นระหว่างที่คุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์

  • เปิด 'การบรรยายเสียง' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'การบรรยายเสียง' เมื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ 'การบรรยายเสียง' จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในวิดีโอ

  • เปิด 'แว่นขยาย' ตัวเลือกนี้จะตั้งค่าให้เรียกใช้ 'แว่นขยาย' เมื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ 'แว่นขยาย' จะขยายส่วนของหน้าจอที่เมาส์กำลังชี้อยู่ให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการดูวัตถุที่มองเห็นได้ยาก

  • ปรับสีและความโปร่งใสของเส้นขอบหน้าต่าง ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของเส้นขอบหน้าต่างเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นได้ง่ายขึ้น

  • ทำให้รูปสี่เหลี่ยมโฟกัสหนาขึ้น ตัวเลือกนี้จะทำให้สี่เหลี่ยมที่ล้อมรอบรายการที่เลือกขณะนั้นในกล่องโต้ตอบดูหนาขึ้น ซึ่งจะทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น

  • ตั้งค่าความหนาของเคอร์เซอร์กะพริบ ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณทำให้เคอร์เซอร์กะพริบในกล่องโต้ตอบและโปรแกรมต่างๆ ดูหนาขึ้นและมองเห็นได้ง่ายขึ้น

  • ปิดภาพเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นทั้งหมด ตัวเลือกนี้จะปิดลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว เช่น ลักษณะพิเศษการค่อยๆ เลือนหายไป เมื่อปิดหน้าต่างและองค์ประกอบอื่นๆ

  • เอารูปพื้นหลังออก ตัวเลือกนี้จะปิดเนื้อหาที่ไม่สำคัญและที่ซ้อนกันอยู่ทั้งหมด รวมทั้งรูปพื้นหลัง เพื่อทำให้คุณมองเห็นหน้าจอได้ง่ายขึ้น