การจัดการรายการโปรดใน Internet Explorer

ข้อมูลนี้ใช้ได้กับ Windows Internet Explorer 7 และ Windows Internet Explorer 8

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามบางส่วนที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจัดระเบียบและการจัดการกับการเชื่อมโยงเว็บเพจรายการโปรดของคุณ

แสดงทั้งหมด

ฉันจะจัดระเบียบรายการโปรดของฉันได้อย่างไร

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Internet Explorer 8 ให้คลิกปุ่ม รายการโปรด คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม เพิ่มในรายการโปรด แล้วคลิก จัดระเบียบรายการโปรด

  • ใน Internet Explorer 7 ให้คลิกปุ่ม เพิ่มในรายการโปรดรูปภาพปุ่มเพิ่มในรายการโปรด แล้วคลิก จัดระเบียบรายการโปรด
 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดระเบียบรายการโปรด คุณจะมองเห็นรายการของการเชื่อมโยงที่เป็นรายการโปรดและโฟลเดอร์ของคุณ จากตำแหน่งนี้คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

  • เปิดโฟลเดอร์: คลิกโฟลเดอร์เพื่อขยาย แล้วดูการเชื่อมโยงที่มีอยู่

  • สร้างโฟลเดอร์ใหม่: คลิก โฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่นี้ แล้วกด ENTER

  • การย้ายรายการโปรด: คลิกการเชื่อมโยงหรือโฟลเดอร์แล้วลากไปยังตำแหน่งหรือโฟลเดอร์ใหม่ คุณยังสามารถย้ายรายการต่างๆ ได้โดยคลิกที่การเชื่อมโยงหรือโฟลเดอร์ คลิก ย้าย แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายไปไว้

  • การเปลี่ยนชื่อการเชื่อมโยงหรือโฟลเดอร์: คลิกการเชื่อมโยงหรือโฟลเดอร์แล้วคลิก เปลี่ยนชื่อ พิมพ์ชื่อใหม่ แล้วกด ENTER

  • การลบการเชื่อมโยงหรือโฟลเดอร์: คลิกการเชื่อมโยงหรือโฟลเดอร์ คลิก ลบ แล้วคลิก ใช่ เพื่อเอาการเชื่อมโยงหรือโฟลเดอร์นั้นออก

 4. เมื่อจัดระเบียบการเชื่อมโยงที่เป็นรายการโปรดของคุณเสร็จสิ้น ให้คลิกปิด

ฉันจะใช้งานโฟลเดอร์ได้อย่างไร

โฟลเดอร์ใช้ในการจัดระเบียบการเชื่อมโยงรายการโปรดของคุณเข้าไว้เป็นกลุ่มๆ ที่มีความหมายสำหรับคุณ เช่น คุณอาจสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์สำหรับการเชื่อมโยงไปยังสถาบันการเงิน และอีกหนึ่งโฟลเดอร์สำหรับการเชื่อมโยงไปยังสมุดบันทึกบนเว็บที่คุณโปรดปราน

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ใน Internet Explorer 8 ให้คลิกปุ่ม รายการโปรด คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่ม เพิ่มในรายการโปรด แล้วคลิก จัดระเบียบรายการโปรด

  • ใน Internet Explorer 7 ให้คลิกปุ่ม เพิ่มในรายการโปรดรูปภาพปุ่มเพิ่มในรายการโปรด แล้วคลิก จัดระเบียบรายการโปรด
 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดระเบียบ 'รายการโปรด' ให้คลิก โฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ใหม่นี้ แล้วกด ENTER ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกระทั่งคุณสร้างโฟลเดอร์ได้มากเท่าที่ต้องการ

 4. ลากการเชื่อมโยงจากรายการโปรดไปไว้ในโฟลเดอร์ใหม่ตามความเหมาะสม คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ซ้อนกันได้โดยลากโฟลเดอร์หนึ่งไปไว้ในอีกโฟลเดอร์หนึ่ง

 5. เมื่อคุณสร้างและจัดระเบียบโฟลเดอร์เสร็จสิ้น ให้คลิกปิด

หมายเหตุ

 • คุณสามารถเปิดรายการโปรดแต่ละรายการในโฟลเดอร์บนแท็บที่แยกต่างหากของรายการนั้นๆ ด้วยวิธีง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน ขั้นแรกให้คลิกปุ่ม รายการโปรด ใน Internet Explorer 8 หรือปุ่ม เพิ่มในรายการโปรดรูปภาพปุ่มเพิ่มในรายการโปรด ใน Internet Explorer 7 แล้วคลิกลูกศรสีฟ้าที่อยู่ทางขวาของชื่อของโฟลเดอร์ รูปภาพลูกศรโฟลเดอร์ เพื่อเปิดรายการโปรดทั้งหมดของโฟลเดอร์นั้นบนแท็บต่างๆ
 • คุณยังสามารถบันทึกกลุ่มของแท็บที่เปิดอยู่เป็นโฟลเดอร์ในรายการโปรดได้ด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการนี้ใน Internet Explorer 8 ให้ดูที่ การเรียกดูแบบแท็บใน Internet Explorer 8: คำถามที่ถามบ่อย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการนี้ใน Internet Explorer 7 ให้ดูที่ การเรียกดูแบบแท็บใน Internet Explorer: คำถามที่ถามบ่อย

ฉันจะเรียงลำดับรายการโปรดของฉันตามลำดับตัวอักษรได้อย่างไร

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ใน Internet Explorer 8 ให้คลิกปุ่ม รายการโปรด คลิกขวาที่รายการใดๆ แล้วคลิก เรียงลำดับตามชื่อ

 • ใน Internet Explorer 7 คลิกปุ่ม เพิ่มในรายการโปรดรูปภาพปุ่มเพิ่มในรายการโปรด คลิกขวาที่รายการใดๆ แล้วคลิก เรียงลำดับตามชื่อ

ฉันสามารถจัดเรียงการเชื่อมโยงรายการโปรดของฉันใหม่บนแถบรายการโปรดหรือแถบการเชื่อมโยงได้หรือไม่

ได้ เพียงลากรายการโปรดจากตำแหน่งเดิมบนแถบรายการโปรดหรือแถบการเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแถบรายการโปรดของ Internet Explorer 8 ให้ดูที่ การกำหนดแถบรายการโปรดเอง