หน่วยความจำและ RAM: การเชื่อมโยงที่แนะนำ

หน่วยความจำ เช่น random access memory (RAM) คือพื้นที่การจัดเก็บชั่วคราวบนชิปที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้ในการเรียกใช้ Windows และโปรแกรมอื่นๆ หน่วยความจำแตกต่างกับ เนื้อที่ว่างบนดิสก์ ซึ่งจะหมายถึงปริมาณพื้นที่จัดเก็บที่เหลืออยู่บน ฮาร์ดดิสก์ ของคอมพิวเตอร์คุณ

เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่แตกต่างกันจะมีความจำเป็นในการใช้ RAM ที่แตกต่างกัน สำหรับวิธีการติดตั้ง RAM เพิ่มเติม ให้ตรวจสอบข้อมูลที่มาพร้อมคอมพิวเตอร์ของคุณหรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์