วิธีการสำรองแฟ้มของคุณ

คุณอาจสูญเสียแฟ้มจากการลบหรือการแทนที่แฟ้มโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากถูกไวรัสหรือหนอนโจมตี ซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ล้มเหลว หรือฮาร์ดดิสก์เสียหายทั้งหมด เมื่อต้องการปกป้องแ้ฟ้มของคุณ คุณสามารถสร้างการสำรองข้อมูลได้ ซึ่งคือสำเนาแฟ้มอีกชุดหนึ่งที่เก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่ต่างจากแฟ้มต้นฉบับ Windows มีเครื่องมือสำหรับการสำรองแฟ้ม โปรแกรม และการตั้งค่าระบบ

ชนิดของการสำรองข้อมูล

คุณควรสำรองข้อมูลแฟ้มส่วนบุคคล โปรแกรม และการตั้งค่าระบบของคุณ คุณควรสร้างจุดคืนค่าไว้ด้วย เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณให้อยู่ในสถานะก่อนหน้านี้ได้ถ้าจำเป็น ตารางข้างล่างนี้จะอธิบายตัวเลือกเหล่านี้แต่ละตัว

การสำรองข้อมูล
การใช้
เวลาที่ใช้

แฟ้มส่วนบุคคล เช่น รูปภาพ เพลง และเอกสาร

ตัวช่วยสร้างการสำรองแฟ้ม

คุณควรสำรองแฟ้มที่คุณสร้างและปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คุณควรจะสำรองแฟ้มของคุณก่อนทำการเปลี่ยนแปลงระบบ เช่น การเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ การปรับปรุงโปรแกรมควบคุม การแก้ไขรีจิสทรี หรือการเปลี่ยนแปลง Windows ที่สำคัญๆ เช่น การติดตั้ง Service Pack สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองแฟ้ม ให้ดูที่ การสำรองแฟ้มของคุณ

ตัวช่วยสร้างการสำรองแฟ้มมีรวมอยู่ใน Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise และ Windows Vista Ultimate

คอมพิวเตอร์ทั้งเครื่อง

Windows Complete PC Backup

เมื่อคุณตั้งค่าคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรก คุณควรสร้างอิมเมจของ Windows Complete PC Backup ซึ่งจะเหมือนกับการถ่ายภาพสแนปช็อตของโปรแกรม การตั้งค่าระบบ และแฟ้มต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้สำเนาสำรองนี้ได้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเกิดหยุดทำงาน ถึงแม้ว่าการทำสำรองชนิดนี้จะมีแฟ้มส่วนบุคคลของคุณรวมอยู่ด้วย แต่ขอแนะนำให้คุณทำสำรองแฟ้มของคุณเป็นประจำโดยการใช้ 'ตัวช่วยสร้างการสำรองแฟ้ม' คุณควรปรับปรุงอิมเมจของ Windows Complete PC Backup ทุกๆ หกเดือนด้วย

Windows Complete PC Backup and Restore มีรวมอยู่ใน Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise และ Windows Vista Ultimate

หมายเหตุ

  • คุณควรตั้งค่าจุดคืนค่าอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะสามารถเลิกทำการตั้งค่าใดๆ ที่อาจเป็นเหตุให้คอมพิวเตอร์ของคุณเริ่มไม่เสถียร เช่น การปรับปรุงโปรแกรมควบคุม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดคืนค่า โปรดดู การคืนค่าระบบ คำถามที่ถามบ่อย

วิธีการเก็บข้อมูลสำรอง

คุณสามารถสำรองแฟ้มไว้ในที่เก็บข้อมูลชนิดต่างๆ ดังนี้

  • ฮาร์ดดิสก์ (ภายในหรือภายนอก)

  • ดิสก์แบบถอดได้อื่นๆ

  • ดีวีดีและซีดีแบบเขียนได้

  • ที่ตั้งเครือข่าย

สามตัวเลือกแรกเรียกรวมๆ กันว่าเป็นสื่อ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้บริการที่เก็บข้อมูลแฟ้มบนอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อต้องการตัดสินว่าจะใช้ตัวเลือกใด ให้เปรียบเทียบความสะดวก ราคา ความยากง่ายในการใช้ และพิจารณาจากจำนวนและขนาดของแฟ้มที่คุณต้องการสำรอง

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

ฮาร์ดิสก์ภายใน คุณสามารถติดตั้ง (หรือให้ผู้อื่นติดตั้ง) ฮาร์ดิสก์ภายในตัวที่สองในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ และใช้ฮาร์ดิสก์ตัวนี้เพื่อสำรองแฟ้ม ฮาร์ดดิสก์มีราคาไม่แพงนัก และจะได้รับผลกระทบใดๆ ถ้าระบบปฏิบัติการของคุณมีปัญหา คุณสามารถติดตั้งดิสก์ดังกล่าวไว้ในคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งได้ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่และยังคงต้องการใช้ดิสก์นั้นเพื่อสำรองข้อมูล

หมายเหตุ

  • อย่าสำรองแฟ้มเก็บไว้ในตำแหน่งบนฮาร์ดดิสก์ตัวเดียวกันกับที่ติดตั้ง Windows เพราะถ้าคอมพิวเตอร์ได้รับไวรัสหรือซอฟแวร์ล้มเหลว คุณอาจต้องจัดรูปแบบดิสก์ใหม่และติดตั้ง Windows ใหม่อีกครั้งเพื่อกู้คืนจากปัญหา

ฮาร์ดดิสก์ภายนอก ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมี พอร์ต USB คุณสามารถนำฮาร์ดิสก์ภายนอกมาต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ แล้้วจึงสำรองแฟ้มไปที่ฮาร์ดดิสก์ภายนอก แต่ให้แน่ใจว่าได้ซื้อฮาร์ดดิสก์ภายนอกที่มีเนื้อที่มากสำหรับการสำรองข้อมูลของคุณ (ขนาด 200 กิกะไบต์เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่ง) สำหรับการป้องกันขั้นสูงสุด ให้เก็บฮาร์ดดิสก์ภายนอกของคุณในตำแหน่งที่กันไฟได้แยกต่างหากจากคอมพิวเตอร์

ดิสก์แบบเขียนได้

คุณยังสามารถบันทึกแฟ้มของคุณไว้ในดีวีดหรือซีดีได้ แต่ต้องแน่ใจว่าดิสก์เป็นแบบเขียนได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาได้ ถ้าคุณตัดสินใจใช้วิธีนี้และมีแฟ้มที่จะสำรองมาก คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีดิสก์พอที่จะสำรองแฟ้มจนเสร็จ ตัวช่วยสร้างการสำรองแฟ้มจะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องใช้เนื้อที่ในการสำรองข้อมูลแต่ละครั้งเท่าใด และแนะนำชนิดของสื่อที่ใช้ ถ้าคุณติดป้ายชื่อดิสก์ด้วยวันที่และเวลาของการสำรองข้อมูล ก็จะค้นหาดิสก์ได้ง่ายขึ้นในภายหลัง สำหรับการป้องกันขั้นสูงสุด ให้เก็บดิสก์ในตำแหน่งที่กันไฟได้แยกต่างหากจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ที่ตั้งเครือข่าย

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่บนเครือข่าย คุณสามารถสำรองข้อมูลไว้บนที่ตั้งเครือข่ายได้ ตรวจสอบว่าคุณมี สิทธิ์ที่ถูกต้องสำหรับเครือข่าย และผู้ใช้รายอื่นๆ ไม่สามารถเข้าถึงสำเนาสำรองของคุณได้