การตั้งค่าภาพยนตร์: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการตั้งค่าภาพยนตร์

แสดงทั้งหมด

การตั้งค่าภาพยนตร์คืออะไรและทำอะไรได้บ้าง

ใน Windows Movie Maker การตั้งค่าภาพยนตร์ที่คุณเลือกจะกำหนดคุณภาพและขนาดของแฟ้มภาพยนตร์ที่เผยแพร่ คุณสามารถเลือกการตั้งค่าภาพยนตร์เมื่อคุณเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณลงในคอมพิวเตอร์หรือในซีดี

ฉันสามารถเลือกรูปแบบแฟ้มวิดีโอประเภทใดเพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ใน Windows Movie Maker

คุณสามารถเลือกที่จะเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณเป็นแฟ้ม Audio-Video Interleaved (AVI) หรือ แฟ้ม Windows Media Video (WMV) คุณยังสามารถเลือกการตั้งค่าที่แตกต่างกันสำหรับแฟ้มแต่ละประเภทได้โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบที่คุณวางแผนที่จะใช้เพื่อดูภาพยนตร์ของคุณ โดยทั่วไปคุณภาพของการตั้งค่าจะจัดอยู่ในประเภทหนึ่งประเภทใดต่อไปนี้ คุณภาพสูง คุณภาพดี และคุณภาพปานกลาง ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงการตั้งค่าแบบต่างๆ

ชนิดแฟ้ม
ความละเอียด
อัตราบิต
แนะนำให้ใช้

DV-AVI (NTSC)

720 x 480

25 Mbps

การตั้งค่านี้จะให้การแสดงผลที่มีคุณภาพสูงสุดในกรณีส่วนใหญ่ และเป็นทางเลือกที่ดีถ้าคุณวางแผนที่จะเล่นภาพยนตร์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ไม่สนับสนุนแฟ้ม Windows Media Video (WMV) เนื่องจากแฟ้มที่บันทึกโดยใช้การตั้งค่านี้มีคุณภาพสูง จึงมีขนาดใหญ่กว่าแฟ้มที่บันทึกด้วยการตั้งค่าอื่นๆ ส่วนใหญ่

Windows Media Portable Device

640 x 480

1 Mbps

ให้เลือกการตั้งค่านี้ถ้าคุณวางแผนที่จะเล่นภาพยนตร์ของคุณโดยใช้อุปกรณ์แบบพกพาที่ใช้ Windows Media Player Windows Media Player จะแปลงภาพยนตร์ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีรูปแบบที่จะทำงานบนอุปกรณ์สื่อแบบพกพาได้

Windows Media DVD Quality

640 x 480

3 Mbps

การตั้งค่านี้จะผลิตภาพยนตร์ที่มีความคมชัดระดับมาตรฐานและมีคุณภาพดี คุณอาจจะเลือกใช้การตั้งค่านี้ถ้าเนื้อหาดั้งเดิมของคุณมาจากกล้องวิดีโอแบบดิจิทัล (DV) และถ้าคุณต้องการให้แฟ้มที่บันทึกไว้มีขนาดเล็ก

Windows Media DVD Widescreen Quality

720 x 480

3 Mbps

การตั้งค่านี้จะแสดงผลที่มีความคมชัดระดับมาตรฐานแบบจอกว้าง (16:9) และมีคุณภาพดี การตั้งค่าดังกล่าวเป็นทางเลือกที่ดีถ้าเนื้อหาต้นฉบับของคุณมาจากกล้องบันทึกวิดีโอแบบดิจิทัล (DV) ถ้าคุณต้องการให้ขนาดแฟ้มภาพยนตร์ของคุณมีขนาดเล็ก

Windows Media HD 720p

1280 x 720

5.9 Mbps

การตั้งค่านี้จะผลิตภาพยนตร์ที่มีความละเอียดสูง (HD) และมีคุณภาพดีใน Windows Media Video 9 (WMV9) ซึ่งสามารถเล่นบนคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นดีวีดีที่สนับสนุน WMV HD ลองเลือกการตั้งค่านี้ถ้าเนื้อหาต้นฉบับของคุณมีความละเอียด 720p หรือถ้าการแสดงผลสุดท้ายของคุณมีความละเอียด 720p การตั้งค่าภาพยนตร์นั้นจะใช้งานได้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate เท่านั้น

Windows Media HD for Xbox 360

1280 x 720

6.8 Mbps

การตั้งค่านี้จะผลิตภาพยนตร์ความละเอียดสูงและมีคุณภาพดีที่ 720p และเป็นทางเลือกที่ดี ถ้าคุณตั้งใจจะชมภาพยนตร์โดยใช้ Xbox 360 โดยการตั้งค่าภาพยนตร์นี้จะใช้งานได้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณเรียกใช้ Windsows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate เท่านั้น

Windows Media HD 1080

1440 x 1080

7.8 Mbps

การตั้งค่านี้จะผลิตภาพยนตร์ที่มีความคมชัดระดับ HD 1080p และมีคุณภาพสูง การตั้งค่านี้เหมาะสมที่สุด ถ้าคุณวางแผนที่จะแสดงภาพยนตร์ของคุณบนคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นดีวีดีที่สนับสนุน WMV HD และเป็นทางเลือกที่ดีถ้าเนื้อหาดั้งเดิมของคุณมีความละเอียด 1080p เมื่อคุณจะใช้การตั้งค่านี้ ภาพยนตร์ของคุณจะไม่ถูกสอดประสานในระหว่างเข้ารหัสเนื่องจาก WMV9 ไม่สนับสนุนเนื้อหาที่สอดประสาน การตั้งค่าภาพยนตร์นั้นจะใช้งานได้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate เท่านั้น

Windows Media Low Bandwidth

320 x 240

117 Kbps

การตั้งค่านี้จะแสดงผลที่มีความคมชัดระดับมาตรฐานและมีคุณภาพดี และเป็นทางเลือกที่ดีถ้าคุณต้องการให้แฟ้มมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

Windows Media VHS Quality

640 x 480

1 Mbps

การตั้งค่านี้จะแสดงผลที่มีความคมชัดระดับมาตรฐานและมีคุณภาพปานกลาง ทางเลือกนี้จะเหมาะสมที่สุดถ้าเนื้อหาดั้งเดิมของคุณมาจากอุปกรณ์แอนะล็อก เช่น เทป VHS และคุณต้องการให้แฟ้มมีขนาดเล็ก

การตั้งค่าภาพยนตร์ต่างๆ มีความหมายอย่างไร

รายการต่อไปนี้แสดงคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายละเอียดการตั้งค่าต่างๆ

  • ชนิดแฟ้ม ชนิดแฟ้มหมายถึงชนิดของแฟ้มวิดีโอที่จะประกาศ ซึ่งอาจจะเป็นแฟ้ม Windows Media Video (WMV) หรือแฟ้ม Audio-Video Interleaved (AVI)

  • อัตราบิต อัตราบิตหมายถึงอัตราบิตทั้งหมดของแฟ้มวิดีโอที่ประกาศ โดยทั่วไป อัตราบิตที่สูงกว่าจะส่งผลให้วิดีโอมีคุณภาพที่สูงกว่าและมีการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นกว่า อย่างไรก็ตาม เมื่ออัตราบิตสูงขึ้น ขนาดแฟ้มวีดีโอก็จะใหญ่ขึ้น

    สำหรับการตั้งค่าภาพยนตร์บางอย่าง ค่าสำหรับอัตราบิตจะเป็นอัตราบิตที่เปลี่ยนค่าได้ ในกรณีนี้ อัตราบิตของแฟ้มภาพยนตร์ที่ประกาศจะเปลี่ยนแปลงไปโดยอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวในวิดีโอของคุณ ตัวอย่างเช่น ฉากในภาพยนตร์ของคุณที่มีการเคลื่อนไหวมากจะมีอัตราบิตสูงกว่าฉากในภาพยนตร์ที่มีการเคลื่อนไหวไม่มากนัก การเลือกการตั้งค่าภาพยนตร์ที่มีอัตราบิตที่เปลี่ยนค่าได้จะเป็นประโยชน์เนื่องจากว่าโดยปกติแล้วจะส่งผลให้แฟ้มมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับการตั้งค่าภาพยนตร์ที่คล้ายคลึงกันที่มีอัตราบิตคงที่ (พร้อมตัวเลขเป็นค่าอัตราบิต) ในขณะที่ยังเป็นแฟ้มวิดีโอที่มีคุณภาพสูงอยู่

  • ขนาดการแสดงผล การตั้งค่านี้จะแสดงขนาดการแสดงผลวิดีโอ (เป็นพิกเซล) ของภาพยนตร์ของคุณ ตัวเลขแรกคือความกว้างของวิดีโอ ส่วนตัวเลขที่สองคือความสูงของวิดีโอ ตัวอย่างเช่น วิดีโอที่มีขนาดการแสดงผล 720 X 480 จะมีความกว้าง 720 พิกเซลและความสูง 480 พิกเซล

  • อัตราส่วนกว้างยาว อัตราส่วนกว้างยาวคืออัตราส่วนของความกว้างของวิดีโอต่อความสูงของวิดีโอ อัตราส่วนกว้างยาวสองแบบ ได้แก่ 4:3 ซึ่งมักจะเรียกว่าเป็นแบบมาตรฐาน หรือ 16:9 ซึ่งมักจะเรียกว่าแบบจอกว้าง เมื่อเลือกการตั้งค่าภาพยนตร์ ให้เลือกที่จะประกาศภาพยนตร์ในอัตราส่วนกว้างยาวที่ตรงกับอัตราส่วนกว้างยาวของจอภาพของคอมพิวเตอร์หรือทีวีซึ่งคุณหรือผู้อื่นจะใช้ชมภาพยนตร์ของคุณ

  • จำนวนเฟรมต่อวินาที การตั้งค่านี้คือจำนวนเฟรมที่แสดงขึ้นต่อวินาทีในแฟ้มภาพยนตร์ที่ประกาศ โดยทั่วไป จำนวนเฟรมที่สูงกว่าจะทำให้การเคลื่อนไหวของวัตถุหรือบุคคลในภาพยนตร์ของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น

  • โหมดวิดีโอ Windows Movie Maker สามารถผลิตเนื้อหาที่มีความละเอียดสูงได้ในโหมดวิดีโอสองโหมด ถ้าโปรแกรมกำลังทำงานบนWindows Vista Home Premium หรือ Windows Vista Ultimate: 720p และ 1080p ตัวเลขหมายถึงจำนวนเส้นของความละเอียดแนวนอนและ p หมายถึง โปรเกรสซีฟ (progressive) หรือไม่มีการสอดประสาน (non-interlaced) โทรทัศน์หน้าจอ LCD และพลาสมาหลายรุ่นใช้โหมด 720p หรือ 1080p

ฉันสามารถสร้างและใช้การตั้งค่าภาพยนตร์ของตนเองเพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ใน Windows Movie Maker ได้หรือไม่

สามารถทำได้ คุณสามารถสร้างการตั้งค่าภาพยนตร์ของตนเอง แล้วเผยแพร่ภาพยนตร์ของคุณโดยใช้การตั้งค่าภาพยนตร์ที่คุณสร้างได้ เมื่อต้องการสร้างส่วนกำหนดค่าแบบกำหนดเอง คุณจะต้องติดตั้ง Windows Media Profile Editor ก่อน Windows Media Profile Editor จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Windows Media Encoder 9 Series คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Media Encoder 9 Series ได้จากเว็บไซต์ Windows Media Encoder

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการตั้งค่าแบบกำหนดเอง ให้ดูที่ การสร้างการตั้งค่าภาพยนตร์แบบกำหนดเองสำหรับ Windows Movie Maker.