การย้ายและการคัดลอกแฟ้มโดยใช้วิธีการลากแล้วปล่อย

วิธีการที่ใช้โดยทั่วไปในการคัดลอกและย้ายแฟ้มและโฟลเดอร์ คือ การใช้วิธีการลากแล้วปล่อย ซึ่งหมายความว่าคุณเลือกแฟ้มอย่างน้อยหนึ่งแฟ้ม แล้วลากไปไว้ในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถลากแฟ้มไว้ที่ 'ถังรีไซเคิล' เพื่อลบแฟ้ม หรือลากแฟ้มไปยังโฟลเดอร์เพื่อคัดลอกหรือย้ายไปยังตำแหน่งที่ตั้งนั้น

ภาพประกอบแสดงวิธีการลากแฟ้ม
วิธีการลากแฟ้ม

เมื่อคุณลากแฟ้มหรือโฟลเดอร์ สิ่งที่เกิดจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณลากและตำแหน่งที่คุณลากไปไว้ หน้าต่างแบบผุดขึ้นจะมีข้อมูลปรากฏเมื่อคุณลากแฟ้มไปอยู่เหนือปลายทาง คุณควรใส่ใจในเรื่องนี้เพื่อค้นหาว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ คุณยังสามารถดูตารางต่อไปนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณลากแฟ้มและโฟลเดอร์

เคล็ดลับ

  • ถ้าคุณกดปุ่มเมาส์ด้านขวาค้างไว้ขณะลาก เมนูจะปรากฏเพื่อให้คุณเลือกการดำเนินการบางอย่าง เช่น การคัดลอกหรือการย้าย

การลากแฟ้ม

เมื่อคุณลากแฟ้ม สิ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อคุณลากแฟ้ม

ลงในโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์เดียวกัน

สิ่งที่เกิดขึ้น

แฟ้มถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง

เมื่อคุณลากแฟ้ม

ลงในโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์อื่น

สิ่งที่เกิดขึ้น

แฟ้มถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์บนดิสก์ปลายทาง

เมื่อคุณลากแฟ้ม

ลงใน 'บานหน้าต่างนำทาง' (บานหน้าต่างซ้าย) ของโฟลเดอร์

สิ่งที่เกิดขึ้น

ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น คุณไม่สามารถเพิ่มแฟ้มลงใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ได้

การลากโฟลเดอร์

เมื่อคุณลากโฟลเดอร์ สิ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อคุณลากโฟลเดอร์

ลงในโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์เดียวกัน

สิ่งที่เกิดขึ้น

โฟลเดอร์ถูกย้ายลงในโฟลเดอร์ปลายทาง

เมื่อคุณลากโฟลเดอร์

ลงในโฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์อื่น

สิ่งที่เกิดขึ้น

โฟลเดอร์ถูกคัดลอกไปยังโฟลเดอร์บนดิสก์ปลายทาง

เมื่อคุณลากโฟลเดอร์

ลงใน 'บานหน้าต่างนำทาง' ของโฟลเดอร์

สิ่งที่เกิดขึ้น

การเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์จะถูกเพิ่มลงใน 'บานหน้าต่างนำทาง' และการเชื่อมโยงจะสามารถใช้งานได้จาก 'บานหน้าต่างนำทาง' ของทุกโฟลเดอร์