ถ้า Windows Firewall กำลังบล็อกโปรแกรมอยู่ และคุณต้องการให้โปรแกรมนั้นสามารถสื่อสารผ่านไฟร์วอลล์ได้ โดยปกติคุณทำได้โดยการเลือกโปรแกรมบนแท็บ 'ข้อยกเว้น' ใน Windows Firewall เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการดังกล่าว ให้ดูที่ การอนุญาตให้โปรแกรมสื่อสารผ่านWindows Firewall

แต่ถ้าโปรแกรมไม่มีอยู่ในรายการของแท็บ 'ข้อยกเว้น' คุณอาจต้องเปิด (เพิ่ม) พอร์ต ตัวอย่างเช่น เมื่อเล่นเกมกับเพื่อนหลายคนทางออนไลน์ คุณอาจต้องเปิดพอร์ตสำหรับเกมเพื่อให้ไฟร์วอลล์ยอมรับข้อมูลของเกมเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ การเปิดพอร์ตเป็นการเปิดตลอดเวลาซึ่งแตกต่างไปจากข้อการยกเว้นที่เปิดเฉพาะในช่วงเวลาที่จำเป็นเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องแน่ใจว่าได้ปิดพอร์ตที่คุณไม่ต้องใช้อีกแล้ว

  1. เปิด Windows Firewall โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ความปลอดภัย แล้วคลิก Windows Firewall

  2. คลิก อนุญาตโปรแกรมให้ผ่าน Windows Firewall ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  3. คลิก เพิ่มพอร์ต

  4. ในกล่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อที่จะช่วยให้คุณจำได้ว่าพอร์ตนั้นใช้สำหรับอะไร

  5. ในกล่อง หมายเลขพอร์ต ให้พิมพ์หมายเลขพอร์ต

  6. คลิก TCP หรือ UDP ขึ้นกับโพรโทคอล

  7. เมื่อต้องการเปลี่ยนขอบเขตของพอร์ต ให้คลิก เปลี่ยนแปลงขอบเขต แล้วคลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้ ("ขอบเขต" หมายถึงชุดคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้พอร์ตนี้เปิดได้)