การเปิดหรือการบันทึกสิ่งที่แนบมาใน Windows Mail

การใช้ Windows Mail ทำให้คุณสามารถจะส่งเอกสาร รูป และแฟ้มอื่นๆ เป็นสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมลของคุณได้ ข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาจะแสดงด้วยไอคอนที่หนีบกระดาษในคอลัมน์ 'สิ่งที่แนบมา' ของรายการข้อความ คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมาได้โดยตรงจาก Windows Mail หรือสามารถบันทึกลงในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิ่งที่แนบมาดังกล่าวในภายหลังได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อความที่สิ่งนั้นเคยแนบอยู่

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเปิดสิ่งที่แนบมาโดยตรงจากข้อความ

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. เปิดข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาโดยการคลิกสองครั้งที่สิ่งนั้นในรายการข้อความ

 3. ที่ด้านบนของหน้าต่างข้อความ ให้คลิกสองครั้งที่ไอคอนสิ่งที่แนบมาในส่วนหัวของข้อความ

  รูปของไอคอนแฟ้มที่แนบมา
  ไอคอนแฟ้มที่แนบมา

เมื่อต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาลงในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. เปิดข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาโดยการคลิกสองครั้งที่สิ่งนั้นในรายการข้อความ

 3. ในหน้าต่างข้อความ ให้คลิกเมนู แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกสิ่งที่แนบมา

 4. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมา

  โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Windows Mail จะบันทึกสิ่งที่แนบมาลงในโฟลเดอร์ 'เอกสาร' ถ้าคุณต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาลงในโฟลเดอร์อื่น ให้คลิก เรียกดู แล้วเลือกโฟลเดอร์

 5. เลือกสิ่งที่แนบมาที่คุณต้องการบันทึก แล้วคลิก บันทึก

คำเตือน

 • ถึงแม้ว่า Windows Mail จะบล็อกชนิดแฟ้มที่เป็นอันตรายที่รู้จัก แต่คุณยังคงควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเปิดสิ่งที่แนบมาด้วยเช่นกัน เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับสิ่งที่แนบมาอย่างปลอดภัย ให้ดูที่ การหลีกเลี่ยงอีเมลไวรัส