การเปิด Windows Photo Gallery

ใช้ Windows Photo Gallery ในการจัดระเบียบ ดู และแก้ไขรูปภาพดิจิทัลและคลิปวิดีโอของคุณ

เปิด Windows Photo Gallery โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Photo Gallery

หมายเหตุ

  • อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เปิด Windows Photo Gallery คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' ในกล่อง ค้นหา พิมพ์ Windows Photo Gallery และในรายการผลลัพธ์ ให้คลิกสองครั้งที่ Windows Photo Gallery