การจัดระเบียบอีเมลโดยใช้กฎและโฟลเดอร์

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามบางอย่างเกี่ยวกับการจัดระเบียบอีเมลโดยใช้โฟลเดอร์และกฎใน Windows Mail

แสดงทั้งหมด

ฉันสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบอีเมลได้อย่างไร

คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บข้อความอีเมล ซึ่งจะช่วยให้ค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้นในภายหลัง คุณอาจสร้างโฟลเดอร์ชื่อ "ใบเรียกเก็บเงิน" เพื่อเก็บอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินแบบออนไลน์ และอีกโฟลเดอร์หนึ่งชื่อ "รูปภาพ" เพื่อเก็บข้อความที่มีรูปถ่ายแนบมาด้วย คุณสามารถลากข้อความไปวางในโฟลเดอร์ต่างๆ ด้วยตนเอง หรือสร้างกฎเพื่อย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ต่างๆ โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับข้อความ

เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิกเมนู แฟ้ม ชี้ไปที่ สร้าง แล้วคลิก โฟลเดอร์

 3. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ของคุณในกล่อง ชื่อโฟลเดอร์

 4. ในรายการ เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เข้าไป ให้คลิกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้เก็บโฟลเดอร์ใหม่ของคุณ

ฉันสามารถใช้กฎเพื่อจัดระเบียบอีเมลได้อย่างไร

คุณสามารถใช้กฎใน Windows Mail เพื่อย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างกฎเพื่อย้ายจดหมายจากบุคคลที่ระบุไปยังโฟลเดอร์ที่คุณตั้งชื่อไว้สำหรับบุคคลนั้นโดยเฉพาะ คุณสามารถใช้กฎเพื่อตั้งค่าสถานะให้กับข้อความเฉพาะบางข้อความที่คุณต้องการดำเนินการบางอย่างในภายหลัง หรือเพื่อลบข้อความที่ไม่ต้องการโดยอัตโนมัติเพื่อที่คุณจะไม่ต้องเห็นข้อความเหล่านั้น

เมื่อต้องการสร้างกฎ

 1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

 2. คลิกเมนู เครื่องมือ ชี้ไปที่ กฎการจัดการข้อความ แล้วคลิก จดหมาย

 3. ในกล่องโต้ตอบ สร้างกฎการจัดการจดหมาย ภายใต้ เลือกเงื่อนไขที่จะใช้กับกฎ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งกล่องเพื่อสร้างเกณฑ์ที่จะใช้กับข้อความขาเข้า

  ถ้าคุณเลือกเงื่อนไขหลายเงื่อนไข ให้คลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ และ ในส่วนของ คำอธิบายกฎ ในกล่องโต้ตอบ และ/หรือ ให้คลิก ข้อความที่ตรงกับเงื่อนไขทุกข้อ หรือ ข้อความที่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ แล้วคลิก 'ตกลง'

 4. ภายใต้ เลือกการกระทำที่จะใช้กับกฎ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายอย่างน้อยหนึ่งกล่องเพื่อกำหนดวิธีการจัดการกับข้อความที่ตรงตามเงื่อนไขที่คุณเลือกไว้

 5. คลิกการเชื่อมโยงหลายมิติที่ขีดเส้นใต้ในส่วนของ คำอธิบายกฎ เพื่อระบุเงื่อนไขหรือการดำเนินการสำหรับกฎของคุณ

  รูปของกฎการจัดการอีเมล
  การสร้างกฎสำหรับอีเมลในกล่องโต้ตอบ 'สร้างกฎสำหรับจดหมาย'

  หมายเหตุ

  • คุณสามารถคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ มีบุคคลตามที่ระบุ หรือ มีคำตามที่ระบุ ในกล่อง คำอธิบายกฎ เพื่อระบุบุคคลหรือคำต่างๆ ที่คุณต้องการให้ Windows Mail มองหาในข้อความ ถ้าคุณต้องการใส่บุคคลหลายคนหรือคำหลายคำต่อหนึ่งเงื่อนไข คุณสามารถใช้ปุ่ม ตัวเลือก ในกล่องโต้ตอบ เลือกบุคคล หรือ พิมพ์คำที่ต้องการระบุ เพื่อกำหนดกฎของคุณเองเพิ่มเติม

 6. ในกล่อง ชื่อกฎ ให้เลือกชื่อเริ่มต้น พิมพ์ชื่อใหม่ที่อธิบายเกี่ยวกับกฎของคุณ แล้วคลิก ตกลง

ฉันสามารถสร้างกฎจากข้อความที่ระบุได้หรือไม่

ได้ การสร้างกฎจากข้อความที่ระบุเป็นวิธีง่ายๆ เพื่อสร้างกฎสำหรับข้อความในอนาคตจากผู้ส่งข้อความดังกล่าว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิกข้อความที่คุณต้องการใช้เป็นพื้นฐานสำหรับกฎของคุณ คลิกเมนู ข้อความ แล้วคลิก สร้างกฎจากข้อความ ผู้ส่งข้อความที่เลือกไว้จะถูกนำมาใช้ในเงื่อนไข ในบรรทัด จาก มี สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกฎ ให้ดูที่ "ฉันสามารถใช้กฎเพื่อจัดระเบียบอีเมลได้อย่างไร" ในตอนต้นของหัวข้อวิธีใช้นี้