เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน: คำถามที่ถามบ่อย

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามบางส่วนเกี่ยวกับ 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน'

แสดงทั้งหมด

เครื่องที่อยู่ใกล้ฉันคืออะไร

'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' คือบริการซึ่งระบุถึงบุคคลที่กำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และอนุญาตให้บุคคลเหล่านั้นส่งการเชิญให้เข้าร่วมในโปรแกรมต่างๆ ให้คุณ เช่น Windows Meeting Space โดยบุคคลเหล่านั้นจะสามารถเชิญคุณให้เข้าร่วมในโปรแกรมได้เฉพาะโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น เมื่อต้องการใช้ 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' คุณจะต้องเข้าสู่ระบบของบริการดังกล่าว

ฉันจะเข้าสู่ระบบ 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' ได้อย่างไร

 1. เปิด 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน

 2. คลิกแท็บ เข้าสู่ระบบ คลิก เข้าสู่ระบบของ 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' แล้วคลิก ตกลง ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน

  ถ้าครั้งนี้เป็นการเข้าสู่ระบบของ 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' ครั้งแรก คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบเพิ่มเติม ในกล่องโต้ตอบนั้น ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงของคุณ (ชื่อที่บุคคลอื่นๆ จะมองเห็น) ให้พิมพ์ชื่อใหม่บนแท็บ การตั้งค่า ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ

ที่ติดต่อที่เชื่อถือได้คืออะไร

ที่ติดต่อที่เชื่อถือได้ คือบุคคลที่เคยส่งข้อมูลที่ติดต่อของบุคคลนั้นมาให้คุณในข้อความอีเมล หรือเคยให้ข้อมูลดังกล่าวกับคุณไว้บนดิสก์หรือสื่อที่ถอดออกได้ชนิดอื่น ข้อมูลของที่ติดต่อที่เชื่อถือได้จะมีใบรับรองรวมอยู่ด้วยเสมอ ในขณะที่ที่ติดต่อที่ไม่น่าเชื่อถือจะไม่มีใบรับรอง

เมื่อคุณแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อกับบุคคลอื่น แต่ละคนจะกลายเป็นที่ติดต่อที่เชื่อถือได้บนคอมพิวเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ "ฉันจะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อกับบุคคลอื่นได้อย่างไร" ด้านล่างนี้

หมายเหตุ

 • หากต้องการทราบว่าที่ติดต่อเชื่อถือได้หรือไม่ ให้เลือกที่ติดต่อดังกล่าวในโฟลเดอร์ Windows Contacts ถ้าบุคคลผู้นั้นเป็นที่ติดต่อที่เชื่อถือได้ จะปรากฏคำว่า "ที่ติดต่อที่เชื่อถือได้" ใต้ชื่อที่ใช้แสดงของที่ติดต่อดังกล่าว

  • เปิด Windows Contacts โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Contacts

เหตุใดจึงแนะนำให้ใช้ที่ติดต่อที่เชื่อถือได้

การยอมรับการเชิญเฉพาะจากที่ติดต่อที่เชื่อถือได้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น ถ้าคุณยอมรับการเชิญจากที่ติดต่อที่ไม่น่าเชื่อถือ คุณจะไม่สามารถแน่ใจได้ว่าบุคคลผู้นั้นไม่ใช่แฮกเกอร์ (หรือผู้ที่หลอกลวงว่าเป็นบุคคลอื่น) ซึ่งต้องการทำให้เกิดความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือต้องการได้ข้อมูลที่สำคัญจากคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ก่อนที่จะยอมรับการเชิญจากที่ติดต่อที่ไม่น่าเชื่อถือ ให้โทรศัพท์หรือส่งอีเมลถึงบุคคลนั้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขาหรือเธอได้ส่งการเชิญมาให้คุณจริงๆ

เมื่อต้องการยอมรับการเชิญจากที่ติดต่อที่เชื่อถือได้เท่านั้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน

 2. คลิกแท็บ การตั้งค่า ภายใต้ การเชิญ ในรายการ อนุญาตการเชิญจาก ให้คลิก ที่ติดต่อที่เชื่อถือได้

ฉันจะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อกับบุคคลอื่นได้อย่างไร

 1. เปิด Windows Contacts โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Contacts

 2. คลิกขวาที่ที่ติดต่อส่วนบุคคลของคุณ (ที่ติดต่อที่มีชื่อของคุณอยู่) แล้วคลิก คัดลอก

 3. เปิดข้อความอีเมลใหม่แล้ววางหรือลากที่ติดต่อดังกล่าวลงในข้อความ ถ้าคุณเห็นข้อความที่ถามว่าจะแปลงที่ติดต่อที่แนบให้เป็น vCard หรือไม่ ให้คลิก ไม่ใช่ ถ้าการวางหรือการลากไม่สามารถใช้งานได้ในโปรแกรมอีเมลของคุณ ให้ส่งที่ติดต่อเป็นสิ่งที่แนบ โฟลเดอร์ 'ที่ติดต่อ' จะอยู่ที่ <ไดรฟ์ระบบ>:\ผู้ใช้\<ชื่อผู้ใช้ของคุณ>\ที่ติดต่อ

 4. ตรวจสอบว่าชื่อของสิ่งที่แนบคือ <ชื่อที่ติดต่อของคุณ>.contact

 5. ส่งข้อความดังกล่าวไปยังบุคคลที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนที่ติดต่อด้วย

 6. ขอให้อีกฝ่ายหนึ่งทำแบบเดียวกันกับคุณ

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณใช้ Windows Mail ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับที่ติดต่อของคุณรวมอยู่ด้วยในขณะที่คุณคัดลอกที่ติดต่อดังกล่าว

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

  3. คลิกแท็บ ขั้นสูง คลิก เก็บสิ่งที่แนบมากับที่ติดต่อไว้ในรูปแบบที่ติดต่อ แล้วคลิก ตกลง

ฉันควรทำอย่างไรเมื่อบุคคลอื่นส่งข้อมูลที่ติดต่อมาให้ฉัน

 1. คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบ คลิก เปิด แล้วคลิก เพิ่มในที่ติดต่อของฉัน

  หมายเหตุ

  • ถ้าคุณใช้โปรแกรมอีเมลที่ไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มรายการลงในโฟลเดอร์ 'ที่ติดต่อ' โดยตรง ให้บันทึกสิ่งที่แนบไว้ใน <systemdrive>:\users\<your user name>\contacts

  • ก่อนที่จะบันทึกที่ติดต่อลงในโฟลเดอร์ 'ที่ติดต่อ' ให้โทรศัพท์หรือส่งอีเมลถึงบุคคลนั้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขาหรือเธอได้ส่งที่ติดต่อมาให้คุณจริงๆ

 2. เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อใหม่อย่างถูกต้อง ให้ทำดังนี้

  เปิด Windows Contacts โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Contacts
  เมื่อคุณเลือกที่ติดต่อใหม่ดังกล่าว คุณควรจะเห็นคำว่า "ที่ติดต่อที่เชื่อถือได้" ใต้ชื่อที่ใช้แสดงของบุคคลนั้น

เมื่อต้องการตรวจสอบว่ามีการเพิ่มข้อมูลที่ติดต่อใหม่อย่างถูกต้อง ให้เปิดโฟลเดอร์ 'ที่ติดต่อ' ของคุณ เมื่อคุณเลือกที่ติดต่อใหม่ดังกล่าว คุณควรจะเห็นคำว่า "ที่ติดต่อที่เชื่อถือได้" ใต้ชื่อที่ใช้แสดงของบุคคลนั้น

หมายเหตุ

 • อย่าคลิกขวาที่ที่ติดต่อส่วนบุคคลของคุณ แล้วคลิก ส่งที่ติดต่อ การทำเช่นนั้นจะเป็นการแปลงที่ติดต่อให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถใช้งานได้กับ 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' อย่างไรก็ตาม การคลิกขวาแล้วเลือก ส่งไปยัง จะสามารถใช้งานได้

ฉันสามารถนำเข้าข้อมูลที่ติดต่อส่วนบุคคลของฉันจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้หรือไม่

คุณสามารถทำได้ ขั้นแรก ให้ส่งออกข้อมูลที่ติดต่อของคุณบนคอมพิวเตอร์เครื่องแรก

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ certmgr.msc แล้วกด ENTER ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 2. คลิกสองครั้งที่ ส่วนบุคคล แล้วคลิกสองครั้งที่ ใบรับรอง

 3. คลิกขวาที่ใบรับรองแต่ละใบ แล้วคลิก คุณสมบัติ บนแท็บ ทั่วไป ให้มองหา ความเชื่อถือแบบเพียร์ทูเพียร์ หรือ 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4

 4. เมื่อคุณพบใบรับรองที่ถูกต้องแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อปิดใบรับรอง คลิกขวาที่ใบรับรองดังกล่าว เลือก งานทั้งหมด แล้วคลิก ส่งออก

 5. บนเพจแรกของ 'ตัวช่วยสร้างการส่งออกใบรับรอง' ให้คลิก ถัดไป

 6. บนเพจ 'การส่งออกคีย์ส่วนตัว' ให้คลิก ใช่ ส่งออกคีย์ส่วนตัว

 7. บนเพจ 'การส่งออกรูปแบบแฟ้ม' ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งออกคุณสมบัติเพิ่มเติมทั้งหมด

 8. บนเพจ 'รหัสผ่าน' ให้พิมพ์และยืนยันรหัสผ่าน

 9. บนเพจ 'แฟ้มที่จะส่งออก' ให้คลิก เรียกดู เรียกดูที่ตั้ง ที่คุณต้องการบันทึกแฟ้มที่ส่งออก พิมพ์ชื่อแฟ้มนั้น แล้วคลิก ถัดไป

 10. บนเพจสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เสร็จสิ้น

ขั้นถัดไป ให้นำเข้าข้อมูลที่ติดต่อของคุณไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่สอง

 1. คลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'พิมพ์ certmgr.msc แล้วกด ENTER ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแลหรือการยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือทำการยืนยัน
 2. คลิกสองครั้งที่ ส่วนบุคคล แล้วคลิกสองครั้งที่ ใบรับรอง

 3. คลิกขวาที่ใบรับรองแต่ละใบ แล้วคลิก คุณสมบัติ บนแท็บ ทั่วไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ปรากฏทั้ง ความเชื่อถือแบบเพียร์ทูเพียร์ และ 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4

 4. คลิกขวาที่บานหน้าต่าง (ด้านขวา) ของใบรับรองนั้น คลิก งานทั้งหมด แล้วคลิก นำเข้า

 5. บนเพจแรกของ 'ตัวช่วยสร้างการนำเข้าใบรับรอง' ให้คลิก ถัดไป

 6. บนเพจ 'แฟ้มที่จะนำเข้า' ให้คลิก 'เรียกดู' เปลี่ยนจาก "ใบรับรอง X.509" เป็น "การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคล" แล้วเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มที่คุณได้บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

 7. คลิกสองครั้งที่แฟ้มที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก ถัดไป

 8. พิมพ์รหัสผ่าน ตรวจสอบว่ากล่องกาเครื่องหมาย รวมคุณสมบัติเพิ่มเติมทั้งหมด ถูกเลือกอยู่ แล้วคลิก ถัดไป

 9. บนเพจ 'ที่เก็บใบรับรอง' ให้ตรวจสอบว่าตำแหน่งที่ตั้งที่ใบรับรองถูกเก็บอยู่คือ "ส่วนบุคคล"

 10. บนเพจสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เสร็จสิ้น

ขณะนี้ข้อมูลที่ติดต่อส่วนบุคคลของคุณพร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูลที่ติดต่อของคุณจากสมุดรายชื่อของ Windows

ฉันสามารถคัดลอกที่ติดต่อที่เชื่อถือได้ของฉันจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้หรือไม่

คุณสามารถทำได้ ทำตามขั้นตอนข้างต้นใน "ฉันจะแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อกับบุคคลอื่นได้อย่างไร" หรือคัดลอกที่ติดต่อไปยังเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันหรือสื่อที่ถอดออกได้ หรือเขียนที่ติดต่อเหล่านั้นลงบนแผ่นดิสก์ ถ้าคุณใช้เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ให้ตรวจสอบว่าไม่มีบุคคลอื่นที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ติดต่อดังกล่าว

 1. เปิด Windows Contacts โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Contacts

 2. เลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คลิกขวา แล้วคลิก คัดลอก

 3. วางที่ติดต่อลงในเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันหรือสื่อที่ถอดออกได้ หรือเขียนที่ติดต่อเหล่านั้นลงบนแผ่นดิสก์

 4. บนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ให้เปิดเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน สื่อที่ถอดออกได้ หรือแผ่นดิสก์ แล้วคัดลอกที่ติดต่อลงในโฟลเดอร์ 'ที่ติดต่อ' ของคุณ

หมายเหตุ

 • ถ้าคุณใช้ Windows Mail ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกการตั้งค่าที่ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับที่ติดต่อของคุณรวมอยู่ด้วยในขณะที่คุณคัดลอกที่ติดต่อดังกล่าว

  1. เปิด Windows Mail โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Windows Mail

  2. คลิก เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือก

  3. คลิกแท็บ ขั้นสูง คลิก เก็บสิ่งที่แนบมากับที่ติดต่อไว้ในรูปแบบที่ติดต่อ แล้วคลิก ตกลง

"อนุญาตเฉพาะการเชิญจากที่ติดต่อที่เชื่อถือได้เท่านั้น" หมายความว่าอย่างไร

ถ้าคุณอนุญาตเฉพาะการเชิญจากที่ติดต่อที่เชื่อถือได้เท่านั้น บุคคลทั่วไปจะไม่สามารถส่งการเชิญให้คุณได้ ถ้าคุณยังไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ติดต่อกับบุคคลเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น

ฉันจะเปลี่ยนการตั้งค่าการเชิญของฉันได้อย่างไร

 1. เปิด 'เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต แล้วคลิก เครื่องที่อยู่ใกล้ฉัน

 2. คลิกแท็บ การตั้งค่า ทำการเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง