ตัวกรองฟิชชิ่ง: คำถามที่ถามบ่อย

ข้อมูลในหัวข้อ 'วิธีใช้' นี้ใช้กับ Windows Internet Explorer 7

ต่อไปนี้เป็นคำตอบสำหรับคำถามที่พบโดยทั่วไปเกี่ยวกับ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' ของ Internet Explorer

แสดงทั้งหมด

ฟิชชิ่งคืออะไร

ฟิชชิ่งออนไลน์ (ออกเสียงเหมือนคำว่า fishing คือวิธีการหลอกลวงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินผ่านทางข้อความอีเมลหรือเว็บไซต์ กลโกงของฟิชชิ่งออนไลน์โดยทั่วไปจะเริ่มต้นจากข้อความอีเมลที่ดูเหมือนกับว่าเป็นการแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต หรือผู้ค้าออนไลน์ที่มีชื่อเสียง โดยในข้อความอีเมลดังกล่าว ผู้รับจะถูกนำทางไปยังเว็บไซต์ที่ฉ้อฉล และจะถูกขอให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัญชีผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน จากนั้นข้อมูลดังกล่าวมักจะถูกใช้เพื่อขโมยข้อมูลเฉพาะตัวของผู้รับ

'ตัวกรองฟิชชิ่ง' คืออะไร และจะใช้เพื่อการป้องกันได้อย่างไร

ตัวกรองฟิชชิ่งของ Microsoft คือคุณลักษณะใน Internet Explorer ที่ช่วยตรวจจับฟิชชิ่งเว็บไซต์ ตัวกรองฟิชชิ่งจะทำงานอยู่เบื้องหลังขณะที่คุณเรียกดูเว็บ และใช้วิธีการสามวิธีเพื่อช่วยป้องกันคุณจากกลโกงของฟิชชิ่ง วิธีแรกคือ ตัวกรองจะเปรียบเทียบที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมกับรายการไซต์ที่มีการรายงานมายัง Microsoft ว่าเป็นไซต์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รายการดังกล่าวจะเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ วิธีที่สองคือ ตัวกรองจะช่วยวิเคราะห์ไซต์ที่คุณเยี่ยมชมเพื่อดูว่าไซต์ดังกล่าวมีลักษณะทั่วไปของฟิชชิ่งเว็บไซต์หรือไม่ วิธีที่สามคือ ตัวกรองฟิชชิ่งจะส่งที่อยู่เว็บไซต์บางแห่งมายัง Microsoft ด้วยความยินยอมของคุณ เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมกับรายการฟิชชิ่งเว็บไซต์ที่มีการรายงานซึ่งได้รับการปรับปรุงบ่อยๆ

หากไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมอยู่ในรายการฟิชชิ่งเว็บไซต์ที่มีการรายงาน Internet Explorer จะแสดงเว็บเพจคำเตือนและการแจ้งเตือนบนแถบที่อยู่ จากเว็บเพจคำเตือน คุณสามารถดำเนินการต่อหรือปิดเพจ หากเว็บไซต์มีลักษณะทั่วไปของฟิชชิ่งเว็บไซต์แต่ไม่อยู่ในรายการ Internet Explorer จะแจ้งให้คุณทราบเฉพาะในแถบที่อยู่ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวอาจเป็นฟิชชิ่งเว็บไซต์ การใช้ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' อยู่ภายใต้การควบคุมตามข้อตกลงการให้บริการของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่าน ข้อตกลงการให้บริการของ Microsoft ทางออนไลน์

'ตัวกรองฟิชชิ่ง' ส่งข้อมูลใดให้กับ Microsoft

เมื่อคุณใช้ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' เพื่อตรวจสอบเว็บไซต์โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมจะถูกส่งไปยัง Microsoft พร้อมกับข้อมูลมาตรฐานบางอย่างจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ชนิดของเบราว์เซอร์ และหมายเลขรุ่นของ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ข้อมูลที่อยู่ที่ส่งมายัง Microsoft จะมีการเข้ารหัสลับโดยใช้ SSL และจำกัดเฉพาะโดเมนและเส้นทางของเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชม จะไม่มีการส่งข้อมูลอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับที่อยู่เว็บ เช่น คำที่ค้นหา ข้อมูลที่คุณป้อนไว้ในฟอร์ม หรือคุกกี้

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ค้นหาของ MSN ที่ http://search.msn.com และป้อน "MySecret" เป็นคำที่ค้นหา 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' จะเอาคำที่ค้นหาออกและส่งเฉพาะ "http://search.msn.com/results.aspx" แทนการส่งที่อยู่เต็ม "http://search.msn.com/results.aspx?q=MySecret&FORM=QBHP"

สถิติที่ไม่ระบุชื่อเกี่ยวกับการใช้ Internet Explorer และ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' ของคุณจะถูกส่งให้กับ Microsoft ด้วย เช่น เวลาและจำนวนเว็บไซต์ทั้งหมดที่เรียกดูนับตั้งแต่ที่อยู่ถูกส่งไปยัง Microsoft เพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูลนี้พร้อมด้วยข้อมูลที่อธิบายไว้ข้างต้นจะใช้ในการวิเคราะห์และปรับปรุงบริการ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' Microsoft จะไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื่อระบุถึงตัวคุณเป็นการส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกส่งและวิธีการที่ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้ โปรดดูที่ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Internet Explorer

'ตัวกรองฟิชชิ่ง' เปิดอยู่เสมอหรือไม่

ไม่ เมื่อคุณติดตั้ง Internet Explorer ครั้งแรก 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' จะเพียงแต่เปรียบเทียบที่อยู่ของเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม กับรายการเว็บไซต์ที่ถูกกฎหมายซึ่งบันทึกอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' ยังช่วยวิเคราะห์เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมเพื่อดูว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีลักษณะทั่วไปของฟิชชิ่งเว็บไซต์หรือไม่ จะไม่มีการส่งข้อมูลใดๆ ไปยัง Microsoft เว้นแต่คุณเลือกที่จะส่งข้อมูลนั้น ครั้งแรกที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่อยู่ในรายการเว็บไซต์ที่ถูกกฎหมาย คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ระบุว่าคุณต้องการตรวจสอบเว็บไซต์โดยอัตโนมัติหรือไม่ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' จะส่งที่อยู่เว็บไซต์บางแห่งให้กับ Microsoft เพื่อตรวจสอบกับรายการฟิชชิ่งเว็บไซต์ที่มีการรายงานซึ่งได้รับการปรับปรุงบ่อยๆ และแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่น่าสงสัยหรือเว็บไซต์ที่มีการรายงานว่าเป็นฟิชชิ่งเว็บไซต์

ฉันจะตรวจสอบเว็บไซต์ด้วยตนเองได้อย่างไร

หากคุณเลือกที่จะไม่ตรวจสอบเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' จะแสดงไอคอน ภาพไอคอน 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' บนแถบสถานะของ Internet Explorer เมื่อต้องการตรวจสอบเว็บไซต์ ให้คลิกไอคอนดังกล่าว แล้วคลิก ตรวจสอบเว็บไซต์นี้ คุณยังสามารถตรวจสอบเว็บไซต์จาก Internet Explorer โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เมื่อต้องการตรวจสอบเว็บไซต์ด้วยตนเอง

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. ไปยังเว็บไซต์ที่คุณต้องการตรวจสอบ

 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือ คลิก ตัวกรองฟิชชิ่ง แล้วคลิก ตรวจสอบเว็บไซต์นี้

หมายความว่าอย่างไร เมื่อเว็บไซต์ถูกตั้งค่าสถานะว่าน่าสงสัย

เว็บไซต์ที่ถูกตั้งค่าสถานะว่าน่าสงสัยมีลักษณะบางอย่างที่เป็นลักษณะทั่วไปของฟิชชิ่งเว็บไซต์ และไม่ได้อยู่ในรายการเว็บไซต์ที่ถูกกฎหมายซึ่งเก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งไม่อยู่ในรายการฟิชชิ่งเว็บไซต์ที่มีการรายงาน จริงๆ แล้ว เว็บไซต์ดังกล่าวอาจถูกต้องตามกฎหมาย แต่คุณไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินแก่เว็บไซต์นั้น เว้นแต่คุณจะแน่ใจว่าไซต์ดังกล่าวเชื่อถือได้ เมื่อเว็บไซต์ถูกตั้งค่าสถานะว่าน่าสงสัย แถบที่อยู่ของ Internet Explorer จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและจะแสดงข้อความ

หมายความว่าอย่างไร เมื่อเว็บไซต์ถูกตั้งค่าสถานะว่าเป็นฟิชชิ่งเว็บไซต์ที่มีการรายงาน

ฟิชชิ่งเว็บไซต์ที่มีการรายงานคือเว็บไซต์ที่ได้รับการระบุว่าเป็นเว็บไซต์ฉ้อฉลและถูกรายงานไปยัง Microsoft หากคุณเยี่ยมชมฟิชชิ่งเว็บไซต์ที่มีการรายงาน Internet Explorer จะบล็อกไซต์นั้น แสดงเพจข้อมูล และแถบที่อยู่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง

หนึ่งในไซต์ที่ฉันเข้าเยี่ยมชมถูกตั้งค่าสถานะโดย 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' แต่ไซต์นั้นไม่ใช่ฟิชชิ่งเว็บไซต์ ฉันควรทำอย่างไร

หากคุณเชื่อว่าเว็บไซต์มีการแสดงค่าสถานะว่าเป็นฟิชชิ่งเว็บไซต์โดยผิดพลาด ให้ทำดังต่อไปนี้

เมื่อต้องการรายงานข้อผิดพลาดไปยัง Microsoft

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. ไปยังเว็บไซต์ที่มีการรายงานเป็นฟิชชิ่งเว็บไซต์โดยไม่ถูกต้อง

 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือ คลิก ตัวกรองฟิชชิ่ง แล้วคลิก รายงานเว็บไซต์นี้

 4. ใช้เว็บเพจที่แสดงขึ้นเพื่อรายงานข้อผิดพลาด

ฉันจะรายงานฟิชชิ่งเว็บไซต์ได้อย่างไร

เมื่อต้องการรายงานฟิชชิ่งเว็บไซต์

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. ไปยังฟิชชิ่งเว็บไซต์

 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือ คลิก ตัวกรองฟิชชิ่ง แล้วคลิก รายงานเว็บไซต์นี้

 4. ใช้เว็บเพจที่แสดงขึ้นเพื่อรายงานเว็บไซต์ดังกล่าว

ฉันควรเชื่อเว็บไซต์ที่บอกให้ฉันละเว้นคำเตือนของ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' หรือไม่

ไม่ควร 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' จะใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับฟิชชิ่งเว็บไซต์และเว็บไซต์ที่หลอกลวง นอกจากนี้ เจ้าของเว็บไซต์ยังสามารถติดต่อกับ Microsoft ได้ หากเว็บไซต์ของตนเองมีการแสดงค่าสถานะที่ผิดพลาดว่าเป็นฟิชชิ่งเว็บไซต์ หากเว็บไซต์บอกให้คุณละเว้นคำเตือนของ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' อย่าได้ละเว้นคำเตือนดังกล่าว และอย่าป้อนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินใดๆ

'ตัวกรองฟิชชิ่ง' จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการระบุว่าเว็บไซต์ใดเป็นฟิชชิ่งเว็บไซต์ได้อย่างไร

'ตัวกรองฟิชชิ่ง' จะบล็อกเฉพาะเว็บไซต์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นฟิชชิ่งเว็บไซต์โดยผู้ตรวจสอบของ Microsoft หรือโดยพนักงานของผู้ให้บริการข้อมูลรายอื่นเท่านั้น 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' ยังมีระบบแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บ เพื่อให้ผู้ใช้และเจ้าของเว็บไซต์รายงานข้อผิดพลาดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วที่สุด รายงานเหล่านี้จะได้รับการตรวจสอบและข้อผิดพลาดจะได้รับการแก้ไข

ฉันสามารถสร้างรายการไซต์ที่เชื่อถือได้แบบกำหนดเองสำหรับ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' ได้หรือไม่

ได้ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทและผู้ใช้แต่ละคนสามารถเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการไซต์ที่เชื่อถือได้ แล้วปิด 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' สำหรับเว็บไซต์ทั้งหมดในโซนความปลอดภัยของไซต์ที่เชื่อถือได้

เมื่อต้องการเพิ่มเว็บไซต์ลงในรายการเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ของคุณและปิด 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' สำหรับไซต์นั้น

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. ไปยังเว็บไซต์ที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการไซต์ที่เชื่อถือได้

 3. คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต

 4. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก ไซต์ที่เชื่อถือได้

 5. คลิกปุ่ม ไซต์

 6. ที่อยู่เว็บไซต์ควรแสดงอยู่ในกล่อง เพิ่มเว็บไซต์นี้ไปยังโซน

  • ถ้าไซต์ดังกล่าวไม่ใช่ไซต์ที่ปลอดภัย (HTTPS) ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ต้องการการยืนยันจากเซิร์ฟเวอร์ (https:) สำหรับไซต์ทั้งหมดในโซนนี้

 7. คลิก เพิ่ม

 8. คลิก ปิด

 9. คลิกแท็บ ความปลอดภัย แล้วคลิก ระดับแบบกำหนดเอง

 10. ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าความปลอดภัย ให้เลื่อนเพื่อค้นหา ใช้ตัวกรองฟิชชิ่ง แล้วคลิก ปิดใช้งาน

 11. คลิก ตกลง สองครั้ง

เหตุใด Internet Explorer จึงบอกว่าบริการ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' ไม่พร้อมใช้งาน

เมื่อบริการ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' ไม่พร้อมใช้งาน จะไม่สามารถตรวจสอบเว็บไซต์ต่างๆ ที่คุณเยี่ยมชมในระหว่างเวลานั้นกับรายการออนไลน์ของฟิชชิ่งเว็บไซต์ที่มีการรายงานต่อ Microsoft ได้ บริการจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว จากนั้นให้ลองอีกครั้ง หากคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอยู่ แต่ยังไม่ได้ปรับปรุง Internet Explorer ให้เป็นรุ่นล่าสุด คุณอาจมีรุ่นเก่าที่บริการ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' ไม่สนับสนุนอีกต่อไป เมื่อต้องการตรวจสอบการปรับปรุง ให้คลิกปุ่ม เครื่องมือ แล้วคลิก Windows Update หรือดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดจากเว็บเพจ Internet Explorer 7 webpage

ฉันจะปิด 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' ได้อย่างไร

เมื่อต้องการปิด 'ตัวกรองฟิชชิ่ง'

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ คลิก ตัวกรองฟิชชิ่ง แล้วคลิก การตั้งค่าตัวกรองฟิชชิ่ง

 3. เลื่อนไปที่ส่วน ตัวกรองฟิชชิ่ง ภายใต้ ความปลอดภัย ในรายการตัวเลือก คลิก ปิดใช้งานตัวกรองฟิชชิ่ง แล้วคลิก ตกลง

  ขณะนี้ 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' จะไม่ตรวจสอบหรือเตือนคุณเกี่ยวกับฟิชชิ่งเว็บไซต์แล้ว

ฉันจะเปิด 'ตัวกรองฟิชชิ่ง' อีกครั้งได้อย่างไร

เมื่อต้องการเปิด 'ตัวกรองฟิชชิ่ง'

 1. เปิด Internet Explorer โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'แล้วคลิก Internet Explorer

 2. คลิกปุ่ม เครื่องมือ คลิก ตัวกรองฟิชชิ่ง แล้วคลิก เปิดการตรวจสอบเว็บไซต์อัตโนมัติ

 3. คลิก เปิดตัวกรองฟิชชิ่งอัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง

ฉันจะป้องกันตัวเองจากฟิชชิ่งออนไลน์ได้อย่างไร

เคล็ดลับสั้นๆ บางประการต่อไปนี้จะช่วยให้คุณป้องกันตัวเองจากฟิชชิ่งออนไลน์ได้

 • อย่าใส่ข้อมูลส่วนบุคคลลงในอีเมล ข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือหน้าต่างแบบผุดขึ้น

 • อย่าคลิกที่การเชื่อมโยงในอีเมลและข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ได้รับจากคนแปลกหน้า หรือการเชื่อมโยงใดๆ ที่ดูน่าสงสัย เนื่องจากแม้แต่ข้อความจากเพื่อนหรือครอบครัวของคุณก็อาจเป็นข้อความหลอกได้ ให้ตรวจสอบกับผู้ส่งให้แน่ใจว่าพวกเขาได้ส่งข้อความดังกล่าวจริง

 • ให้ใช้เฉพาะเว็บไซต์ที่มีคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล หรือข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เว็บไซต์ดังกล่าวจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้

 • ให้ตรวจทานใบแจ้งยอดการเงินและประวัติสินเชื่อของคุณอย่างสม่ำเสมอ และรายงานกิจกรรมใดๆ ที่น่าสงสัย

 • ปรับปรุง Windows และ Internet Explorer อยู่เสมอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การขอรับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows

ฉันควรทำอย่างไร ถ้าได้ป้อนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินของฉันลงในฟิชชิ่งเว็บไซต์แล้ว

การดำเนินการดังต่อไปนี้ทันทีอาจช่วยได้:

 • เปลี่ยนรหัสผ่านหรือหมายเลขรหัสประจำตัว (PIN) ในบัญชีออนไลน์ทั้งหมดของคุณ

 • แจ้งการฉ้อฉลในรายงานสินเชื่อของคุณ ตรวจสอบกับธนาคารหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร

 • ติดต่อกับธนาคารหรือผู้ค้าออนไลน์โดยตรง อย่าคลิกการเชื่อมโยงในอีเมลฉ้อฉล

 • ถ้าคุณทราบว่ามีบัญชีผู้ใช้ใดที่มีการเข้าถึงหรือเปิดโดยผิดกฎหมาย ให้ปิดบัญชีเหล่านั้นเสีย

ฉันจะทำอย่างไร ถ้าพบว่าฉันตกเป็นเหยื่อการฉ้อฉล

การดำเนินการดังต่อไปนี้ทันทีอาจช่วยได้:

 • แจ้งตำรวจในท้องที่

 • แจ้งการฉ้อฉลในรายงานสินเชื่อของคุณ ตรวจสอบกับธนาคารหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไร

 • เปลี่ยนรหัสผ่านหรือหมายเลขรหัสประจำตัว (PIN) ในบัญชีออนไลน์ทั้งหมดของคุณ

 • ติดต่อกับธนาคารหรือผู้ค้าออนไลน์โดยตรง อย่าคลิกการเชื่อมโยงในอีเมลฉ้อฉล

 • ถ้าคุณทราบว่ามีบัญชีผู้ใช้ใดที่มีการเข้าถึงหรือเปิดโดยผิดกฎหมาย ให้ปิดบัญชีเหล่านั้นเสีย