การเล่นซีดีหรือดีวีดี

คุณสามารถใช้ Windows Media Player สำหรับเล่นซีดีเพลง หรือซีดีข้อมูลที่บรรจุแฟ้มเพลงหรือวิดีโอ (หรือที่รู้จักกันในชื่อซีดีสื่อ) และวิดีโอซีดี (วีซีดี) วีซีดีจะเหมือนกับดีวีดี ถึงแม้คุณภาพของวิดีโอจะยังไม่สูงเท่าก็ตาม

เมื่อต้องการเล่นดีวีดี คุณต้องมีดีวีดีไดรฟ์และตัวถอดรหัสดีวีดีที่เข้ากันได้ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณพบข้อผิดพลาดที่ระบุว่าคุณไม่มีตัวถอดรหัสดีวีดี ให้คลิก วิธีใช้บนเว็บ บนกล่องโต้ตอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูวิธีการหาตัวถอดรหัส

แสดงทั้งหมด

เมื่อต้องการเล่นซีดีหรือดีวีดี

  1. เริ่มโปรแกรมเล่น และใส่ซีดีหรือดีวีดีที่คุณต้องการเล่นลงในไดรฟ์ โดยทั่วไปแล้ว ดิสก์จะเริ่มเล่น หากโปรแกรมไม่เล่น หรือหากคุณต้องการเลือกดิสก์ที่ใส่ไว้ ให้คลิกลูกศรใต้แท็บ กำลังเล่นในขณะนี้ แล้วคลิกที่ไดรฟ์ที่มีดิสก์อยู่

  2. สำหรับดีวีดีหรือวีซีดี ให้ทำดังต่อไปนี้ (หากเหมาะสม)

    • ในบานหน้าต่าง 'รายการ' ให้คลิกชื่อเรื่องของดีวีดีหรือชื่อบท

    • ในบานหน้าต่าง 'รายการ' ให้คลิกสองครั้งที่ส่วนของวีซีดี

เมื่อต้องการข้ามเพลงเมื่อเล่นซีดี

คุณสามารถข้ามเพลงที่คุณไม่ชอบได้ในขณะที่เล่นซีดี เมื่อต้องการข้ามเพลง ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. คลิกแท็บ กำลังเล่นในขณะนี้

  2. คลิกปุ่ม ถัดไปรูปภาพของปุ่ม 'ถัดไป' ในขณะที่เพลงกำลังเล่น เพลงนั้นจะถูกข้ามไปและเปลี่ยนเป็นสีทึบในรายการที่จะเล่น หากเปิดใช้การเล่นซ้ำ เพลงจะไม่ถูกเล่นในระหว่างช่วงการทำงานการเล่น หากคุณข้ามเพลงที่คุณต้องการฟังโดยไม่ตั้งใจ ให้คลิกสองครั้งที่ชื่อเพลงในรายการที่จะเล่น เพลงนั้นจะถูกเล่นทันทีและไม่ถูกข้ามอีกต่อไป