แผนการใช้พลังงานเป็นคอลเลกชันการตั้งค่าฮาร์ดแวร์และระบบที่จะจัดการวิธีที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้พลังงาน แผนการใช้พลังงานสามารถช่วยคุณประหยัดพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ หรือปรับสมดุลระหว่างทั้งสองอย่างได้

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแผนการใช้พลังงานใดก็ได้ของคุณ รวมถึงแผนเริ่มต้นสามแผน คือ 'สมดุล' 'ประหยัดพลังงาน' และ 'ประสิทธิภาพสูง' แผนเริ่มต้นมีความสอดคล้องกับความต้องการด้านคอมพิวเตอร์ของคนส่วนใหญ่ หากแผนเหล่านี้ไม่เหมาะกับความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างแผนของคุณเองได้ง่ายๆ โดยใช้แผนเริ่มต้นแผนใดแผนหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้น

แสดงทั้งหมด

แผนการใช้พลังงานและตัวเลือกการจัดการพลังงานแตกต่างกันอย่างไร

ไม่แตกต่างกัน ในรุ่นก่อนหน้าของ Windows มีการเรียกแผนการใช้พลังงานว่าตัวเลือกการจัดการพลังงาน

แผนการใช้พลังงานมีอะไรบ้าง

Windows มีแผนเริ่มต้นที่จะช่วยคุณจัดการกับการใช้พลังงานของคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้

 • สมดุล ให้ประสิทธิภาพการทำงานอย่างเต็มที่เมื่อคุณต้องการ และช่วยประหยัดพลังงานในช่วงที่ไม่มีกิจกรรม

 • ประหยัดพลังงาน ช่วยประหยัดพลังงานด้วยการลดประสิทธิภาพของระบบ แผนนี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้พีซีเคลื่อนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการชาร์จแบตเตอรี่แต่ละครั้ง

 • ประสิทธิภาพสูง เพิ่มประสิทธิภาพและการตอบสนองของระบบ ผู้ใช้พีซีเคลื่อนที่อาจสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่ใช้งานได้ไม่นานเมื่อใช้แผนนี้

ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีแผนการใช้พลังงานเพิ่มเติมให้อีกด้วย

เมื่อต้องการดูหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานของแผนเหล่านี้ โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลง การสร้าง หรือการลบแผนการใช้พลังงาน

ฉันจะใช้แผนการใช้พลังงานอื่นได้อย่างไร

เปิดตัววัดแบตเตอรี่ที่อยู่ในพื้นที่แจ้งเตือนบนแถบงาน คลิกไอคอนแบตเตอรี่ รูปภาพของตัววัดแบตเตอรี่ แล้วเลือกแผนการใช้พลังงานแผนใดแผนหนึ่งจากสามแผนที่ปรากฏบนตัววัดแบตเตอรี่
 • สมดุล ปรับสมดุลระหว่างการสงวนพลังงานกับประสิทธิภาพ

 • ประหยัดพลังงาน ช่วยประหยัดพลังงาน

 • ประสิทธิภาพสูง เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีแผนเพิ่มเติมให้ และอาจกำหนดตัววัดแบตเตอรี่เอง

เมื่อต้องการเลือกแผนการใช้พลังงานใน 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ใน 'แผงควบคุม'

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวเลือกเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

 2. บนหน้า เลือกแผนการใช้พลังงาน ให้เลือกแผนการใช้พลังงาน

แผนที่กำหนดเองบางส่วนจากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์อาจปรากฏเป็นค่าเริ่มต้นบนตัววัดแบตเตอรี่ของพีซีเคลื่อนที่ หรือเป็นหนึ่งในแผนที่ต้องการบนคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป

การตั้งค่าชนิดใดที่ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแผนการใช้พลังงาน

ตราบเท่าที่ไม่มีข้อจำกัดที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับแผนการใช้พลังงานได้ทั้งหมด รวมถึงแผนการใช้พลังงานเริ่มต้น ('สมดุล' 'ประหยัดพลังงาน' และ 'ประสิทธิภาพสูง') แผนที่จัดหาให้โดยผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ และแผนที่คุณสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณเอง สิทธิ์ของผู้ใช้และการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์อาจจำกัดการตั้งค่าที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้

การเชื่อมโยงบางส่วนในบานหน้าต่างด้านซ้ายของ 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' ใน 'แผงควบคุม' จะเปิด 'การตั้งค่าระบบ' การปลี่ยนแปลงที่ทำไว้กับการตั้งค่าระบบจะมีการนำมาใช้กับแผนการใช้พลังงานทั้งหมดของคุณโดยอัตโนมัติ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยการร้องขอรหัสผ่านในการปลดล็อกคอมพิวเตอร์เมื่อกลับมาทำงานต่อหลังออกจากโหมดสลีป

 • เลือกสิ่งที่คอมพิวเตอร์ของคุณจะดำเนินการเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง และปุ่มสลีปบนแป้นพิมพ์ของคุณ หรือบนกรอบของพีซีเคลื่อนที่ หรือพีซีเคลื่อนที่เมื่อคุณปิดฝาเครื่อง ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกดปุ่ม 'เปิด/ปิด' คอมพิวเตอร์ไม่มีการทำสิ่งใดๆ หรือสามารถปิดเครื่องได้ ถ้าคอมพิวเตอร์สนับสนุนโหมดสลีปและไฮเบอร์เนต การกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องยังสามารถทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่สถานะประหยัดพลังงานแบบใดแบบหนึ่งได้เช่นกัน

คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้สำหรับแผนการใช้พลังงานแต่ละแผนได้

 • ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้เข้าสู่โหมดสลีปหลังจากช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานที่ระบุไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การปิดคอมพิวเตอร์: คำถามที่ถามบ่อย

 • การปรับความสว่างของจอแสดงผล

 • การเลือกเวลาที่จะปิดจอแสดงผลในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแผนการใช้พลังงาน โปรดดูที่ การเปลี่ยนแปลง การสร้าง หรือการลบแผนการใช้พลังงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าระบบ ให้ไปที่ บทความเกี่ยวกับตัวเลือกการใช้พลังงาน บนเว็บไซต์บริการช่วยเหลือและวิธีใช้ของ Microsoft

คอมพิวเตอร์ของฉันต้องสนับสนุนแผนการใช้พลังงานหรือการตั้งค่าการจัดการพลังงานหรือไม่

ไม่จำเป็น เพราะการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะแตกต่างกัน คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่สนับสนุนการตั้งค่าการจัดการพลังงานบางอย่างที่สามารถใช้งานได้กับ Windows รุ่นนี้ Windows จะระบุการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติและทำให้สามารถใช้ได้เฉพาะการตั้งค่าที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เท่านั้น

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าอาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ หรือไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต

ฉันจะสร้างแผนการใช้พลังงานได้อย่างไร

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวเลือกเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

 2. ในบานหน้าต่างงาน คลิก สร้างแผนการใช้พลังงาน

 3. บนหน้า สร้างแผนการใช้พลังงาน ให้เลือกแผนที่ใกล้เคียงที่สุดกับชนิดของแผนที่คุณต้องการสร้าง

  ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแผนประหยัดพลังงาน ให้เลือกแผน ประหยัดพลังงาน

 4. ในกล่อง ชื่อแผน ให้พิมพ์ชื่อของแผน แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้า เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแผน เลือกการตั้งค่าการแสดงผลและโหมดสลีปที่คุณต้องการใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังทำงานโดยใช้แบตเตอรี่และเมื่อเสียบปลั๊ก แล้วคลิก สร้าง

  หากคุณกำลังใช้พีซีเคลื่อนที่ แผนของคุณจะปรากฏอยู่ภายใต้ แผนที่แสดงอยู่บนตัววัดแบตเตอรี่ หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แผนของคุณจะปรากฏอยู่ภายใต้ แผนที่ต้องการ ตอนนี้ แผนค่าเริ่มต้นที่คุณใช้เป็นพื้นฐานสำหรับแผนของคุณจะปรากฏอยู่ภายใต้ แผนเพิ่มเติม

 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนการใช้พลังงานที่คุณต้องการใช้กับคอมพิวเตอร์มีการเลือกไว้แล้ว

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถลบแผนการใช้พลังงานได้

คุณอาจไม่สิทธิ์ในการลบ

หรือคุณยังอาจพยายามลบแผนเริ่มต้นแผนใดแผนหนึ่ง ซึ่งได้แก่ 'สมดุล' 'ประหยัดพลังงาน' หรือ 'ประสิทธิภาพสูง' หรือแผนที่คุณกำลังใช้อยู่ (แผนที่ทำงานอยู่) แผนการใช้พลังงานที่คุณสามารถลบได้ คือ แผนที่คุณสร้างขึ้นและแผนเพิ่มเติมใดๆ ที่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์จัดให้เท่านั้น

เหตุใดฉันจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานบางอย่างได้

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในองค์กร เช่น โรงเรียน หน่วยงานรัฐบาล หรือธุรกิจ ผู้ดูแลระบบขององค์กรอาจปิดใช้งานหรือลบการตั้งค่าบางอย่างออกโดยใช้นโยบายกลุ่ม หากคุณคิดว่า 'นโยบายกลุ่ม' ทำให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการเข้าถึง ให้คุณติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

สิ่งที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ของผู้ใช้ที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงาน เนื่องจากผู้ดูแลระบบของคุณได้เปลี่ยนแปลงการอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเหล่านี้

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานบนคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อมต่อระยะไกล (ตัวอย่างเช่น 'การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกล') คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ระยะไกล

หากคุณกำลังใช้ Windows Vista บนพีซีเคลื่อนที่ และไม่สามารถรับประสบการณ์ในการใช้งาน Windows‌ Aero ได้อย่างเต็มที่ (รูปแบบกระจกใสที่มีภาพเคลื่อนไหวของหน้าต่าง) มีสิ่งที่ฉันสามารถทำได้หรือไม่

มี หากคุณกำลังใช้แผน 'ประหยัดพลังงาน' บางครั้ง Windows จะปิดคุณลักษณะโปร่งใสโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ต้องการเกิดสถานการณ์เช่นนี้ คุณสามารถสลับไปยังแผนการใช้พลังงาน 'สมดุล' เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการใช้พลังานที่มีอยู่

 1. เปิด 'ตัวเลือกการใช้พลังงาน' โดยการคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม'คลิก Control Panel คลิก ระบบและการบำรุงรักษา แล้วคลิก ตัวเลือกเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า

 2. บนหน้า เลือกแผนการใช้พลังงาน เลือก สมดุล จากรายการแผนการใช้พลังงาน