การแสดงตัวอย่างวิดีโอใน Windows Movie Maker

คุณสามารถแสดงตัวอย่างโครงการทั้งหมดหรือส่วนประกอบเล็กๆ เช่น คลิปเสียงหรือวิดีโอ ช่วงการเปลี่ยนภาพ และลักษณะพิเศษใน Windows Movie Maker การแสดงตัวอย่างโครงการเป็นครั้งคราวบนจอภาพในขณะที่คุณทำงานอยู่นั้นจะช่วยให้เห็นภาพและเสียง รวมทั้งตรวจสอบการแก้ไขของคุณได้ หรือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้นำเข้าเนื้อหาที่คุณต้องการใช้ในภาพยนตร์ของคุณหรือเปลี่ยนคลิป คุณสามารถดูหรือฟังคลิปวิดีโอหรือเสียงแต่ละชิ้นได้

คุณยังสามารถแสดงตัวอย่างลักษณะพิเศษและช่วงการเปลี่ยนภาพเพื่อให้เห็นภาพก่อนที่จะเพิ่มส่วนประกอบเหล่านั้นเข้าไปในโครงการของคุณ ซึ่งสามารถทำได้โดยคลิกลักษณะพิเศษหรือช่วงการเปลี่ยนภาพอย่างหนึ่งในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' แล้วคลิก เล่น ใต้หน้าจอแสดงตัวอย่าง

แสดงทั้งหมด

การแสดงตัวอย่างโครงการ

 1. เพิ่มอย่างน้อยหนึ่งคลิปไว้ที่กระดานเรื่องราว/เส้นเวลา

 2. คลิกเมนู เล่น แล้วคลิก กรอกลับกระดานเรื่องราว หรือ กรอกลับเส้นเวลา ขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณกำลังใช้อยู่ ซึ่งจะยืนยันว่าการแสดงตัวอย่างจะเริ่มขึ้นในช่วงต้นของโครงการ

 3. ใต้หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้คลิกปุ่ม เล่น

การแสดงตัวอย่างคลิป

 1. ในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' ให้คลิกคลิปเสียงหรือวิดีโอที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. ใต้หน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้คลิกปุ่ม เล่น

การหยุดตัวอย่างโครงการหรือหยุดชั่วคราว

 • เมื่อวิดีโอ เสียง ลักษณะพิเศษหรือช่วงการแสดงภาพวิดีโอกำลังเล่นอยู่ในหน้าจอแสดงตัวอย่าง ภายใต้หน้าจอแสดงตัวอย่างที่ด้านซ้ายสุดของแผงควบคุมการเล่น ให้คลิก หยุดชั่วคราว หรือ หยุด

การเล่นวิดีโอในโหมดเต็มหน้าจอ

 1. คลิกคลิปวิดีโอในกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาหรือในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' เพื่อเลือกคลิปนั้น

 2. คลิก มุมมอง แล้วคลิก เต็มหน้าจอ

การเปลี่ยนขนาดหน้าจอแสดงตัวอย่าง

 1. คลิกคลิปวิดีโอในกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาหรือในบานหน้าต่าง 'เนื้อหา' เพื่อเลือกคลิปนั้น

 2. คลิก มุมมอง ชี้ไปที่ ขนาดหน้าจอแสดงตัวอย่าง แล้วจึงคลิก เล็ก หรือ ใหญ่

หมายเหตุ

 • เมื่อต้องการทำให้หน้าจอแสดงตัวอย่างใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง คุณสามารถคลิกและลากเส้นระหว่างหน้าจอแสดงตัวอย่างและหน้าต่างคอลเลกชันไปทางซ้ายหรือทางขวา

 • ขนาดจริงและอัตราส่วนกว้างยาวของหน้าจอแสดงตัวอย่างจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและการตั้งค่าวิดีโอสำหรับรูปแบบและอัตราส่วนกว้างยาวของวิดีโอ การตั้งค่าเหล่านี้อยู่ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก บนแท็บ ขั้นสูง ใน Windows Movie Maker สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบและการตั้งค่าอัตราส่วนกว้างยาวของวิดีโอใน Windows Movie Maker ให้ดูที่ การเปลี่ยนอัตราส่วนกว้างยาวและรูปแบบของวิดีโอ

 • ขนาดของหน้าจอแสดงตัวอย่างที่คุณสามารถเลือกใช้ใน Windows Movie Maker จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความละเอียดหน้าจอปัจจุบันสำหรับคอมพิวเตอร์และจอภาพของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าการแสดงภาพของคุณถูกตั้งไว้ให้มีความละเอียดหน้าจอต่ำ ขนาดของหน้าจอแสดงตัวอย่างใน Windows Movie Maker จะไม่สามารถตั้งค่าให้เป็น ใหญ่ ได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอ ให้ดูที่ การเปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ

การข้ามเฟรม

 • เมื่อวิดีโอเล่นหรือหยุดชั่วคราวในหน้าจอแสดงตัวอย่าง ให้คลิกปุ่ม เฟรมก่อนหน้า หรือ เฟรมถัดไป ใต้หน้าจอแสดงตัวอย่าง

การข้ามคลิปในโครงการ

 1. คลิกคลิปในกระดานเรื่องราว/เส้นเวลาเพื่อเลือกคลิปนั้น

 2. คลิกเมนู เล่น แล้วคลิก ย้อนกลับ หรือ ไปข้างหน้า