คุณสามารถพิมพ์หน้าทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์พิมพ์กราฟิกและข้อความได้ถูกต้องหรือไม่ หน้าทดสอบจะแสดงข้อมูล เช่น ชื่อเครื่องพิมพ์ รุ่น และรุ่นของซอฟต์แวร์โปรแกรมควบคุมที่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ด้วย

  1. เปิด 'เครื่องพิมพ์' โดยคลิกปุ่ม เริ่มรูปภาพของปุ่ม 'เริ่ม' คลิกแผงควบคุมคลิกฮาร์ดแวร์และเสียงแล้วคลิก เครื่องพิมพ์

  2. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการทดสอบ แล้วคลิก คุณสมบัติ

  3. บนแท็บ ทั่วไป ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติเครื่องพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์หน้าทดสอบ